Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Camera di Commercio ItalAfrica

Identifikační číslo v rejstříku: 14738998508-24
Datum registrace: 5.4.12 9:46:23

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 7.4.14 10:23:49
Datum poslední roční aktualizace je 7.4.14 10:23:49


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Camera di Commercio ItalAfrica
Zkratka:
Právní forma Chamber of Commerce
Internetové stránky:

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Alfredo Carmine Cestari
Funkce: Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Tommaso Teti
Funkce: Consultant

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Centro Direzionale, Isola A/5, P 9  int 51
80143 Naples
ITÁLIE
Telefon: (+39) 0817875642
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: For any information and communication you may contact the Brussels office at:
Rue Belliard 20.
1040 Brussels
tel: +32 2 5372400

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: La missione della Camera di Commercio Italafrica, è quella di promuovere la cooperazione tra le imprese italiane e il mondo economico e sociale dei paesi del Centro-Africa attraverso l’offerta dei seguenti servizi:

1) Promozione Commerciale
- Missioni economiche preposte alla promozione dell’internazionalizzazione e dell’interscambio da parte delle imprese italiane attraverso il coordinamento tra le Camere di Commercio, le Ambasciate Italiane, i Consolati e le Istituzioni.
- Delegazioni economiche ed istituzionali.
- Ciclo d’incontri tra le Camere di Commercio, le istituzione economiche e politiche dei paesi aderenti e gli imprenditori italiani ed operatori commerciali per agevolare la nascita di sinergie economiche.
- Fiere nei paesi aderenti per favorire ed incentivare gli investimenti diretti.
- Seminari.

2) Assistenza e Consulenza Legale, Tributaria e Commerciale
- Assistenza e consulenza in materia contrattuale, per l’individuazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di investimenti nelle aree del centro-africa, in materia di costituzione di società e joint venture societarie, per l’import ed export, pagamenti internazionali, garanzie e recupero crediti;
- Assistenza alle imprese per la risoluzione delle controversie mediante arbitrato e conciliazione;
- Consulenza legale, commerciale e tributaria in materia di investimenti diretti ed in particolare.

3) Assistenza Operativa
- Scheda del paese;
- Monografia del Paese;
- Leggi, normative, regolamenti, costo dei fattori di produzione, documentazione specializzata per tutti i paesi del centro-africa;
- Strumenti e linee di credito per le esportazioni e gli investimenti diretti, modalità e possibilità assicurative;
- Dati ed elaborazioni statistiche sull’interscambio;
- Degnalazioni di esportatori italiani ed importatori dei paesi sub Sahariani;
- Segnalazioni di richieste di merci;
- Opportunità commerciali e richieste provenienti dai paesi esteri;
- Servizi commerciali: ricerche di mercato, campagne promozionali, organizzazioni di convegni e fiere, servizi operativi a enti e imprese.

4) Pubblicazioni
- “Italafrica” rivista bimestrale e bilingue di economia, diritto, politica, società, cultura.
- Sito Internet www.italafricacentrale.com
- Notizie economiche e commerciali.

5) Attività di Studio
- Costituzione di un’apposita Commissione tecnico-scientifica composta da esperti di diversi settori (tra i quali a titolo esemplificativo: diritto privato e processuale internazionale; di diritto pubblico internazionale; di diritto commerciale e diritto tributario) con compiti di analisi settoriali, legislazione, pianificazione e progetti, finanziamenti e cooperazione internazionale tra l’Italia e i paesi aderenti all’associazione.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celostátní
  • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


1) Informazione sui programmi di finanziamento e supporto alle imprese europee e africane.
2) Gestione del progetto Pro-Invest, cofinanziato dalla Commissione europea (DEVCO).
3) Informazione sulla legislazione UE in ambito di commercio e cooperazione allo sviluppo.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Obchod
  • Rozvoj

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 01/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.