Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Transeo AISBL, European Association for SME Transfer

Identifikacijska številka v Registru: 14605998391-97
Datum registracije: 20.3.12 16:18:38

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 7.3.14 11:27:17
Datum zadnje letne spremembe: 7.3.14 11:27:17


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Transeo AISBL, European Association for SME Transfer
Kratica: Transeo AISBL
Pravni status: International non-profit organization
Spletna stran: http://www.transeo-association.eu

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Jean-Pierre Di Bartolomeo
Položaj: Chairman of the Board

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Marie Depelssemaker
Položaj: Secretary General

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Avenue M. Destenay  13
4000 Liège
BELGIJA
Telefon: (+32) 42200181
Telefaks: (+32) 4 250 00 82
Drugi podatki: Transeo is the first association in the SME transfer sector (sale/acquisition of SMEs).

Transeo encourages and promotes the exchange of good practices between experts to stimulate the European SME transfer market. Transeo increases awareness of the business transfer issue at regional, national and European level and works on solutions and projects to improve business transfer at European scale.

Transeo connects:
- Private experts (M&A practices, matching platforms, lawyers, auditors, accountants, chartered accountants, tax consultants, M&A consultants, intermediaries in business transfers, business transfer agencies, banks, private equity firms, …)
- Public institutions (chambers of commerce, economic development agencies, public financing organizations, public matching programmes, …)
- Academic researchers (universities, business schools, research centres, …)

More information available on www.transeo-association.eu

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Transeo encourages and promotes the exchange of good practices between experts to stimulate the European SME transfer market. Transeo increases awareness of the business transfer issue at regional, national and European level and works on solutions and projects to improve business transfer at European scale.
Interesi organizacije so na ravni:
  • regionalni ali lokalni
  • nacionalni
  • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 9
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Contacts with the European Commission and the European Parliament about transfer of SMEs.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
  • Podjetništvo

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 01/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.