Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Transeo AISBL, European Association for SME Transfer

Identifikacijska številka v Registru: 14605998391-97
Datum registracije: 20/03/2012 16:18:38

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 09/02/2015 09:05:12
Datum zadnje letne spremembe: 09/02/2015 09:05:12
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 09/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Transeo AISBL, European Association for SME Transfer

Transeo AISBL

International non-profit organization

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Avenue M. Destenay, 13
4000 Liège
BELGIJA

(+32) 42200180

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Jean-Pierre Di Bartolomeo

Chairman of the Board

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Marie Depelssemaker

Secretary General

    Cilji in naloge

Transeo encourages and promotes the exchange of good practices between experts to stimulate the European SME transfer market. Transeo increases awareness of the business transfer issue at regional, national and European level and works on solutions and projects to improve business transfer at European scale.

  • evropski
  • nacionalni
  • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Transfer of SMEs


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Contacts with the European Commission and the European Parliament about transfer of SMEs.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

50%: 1  

1

0,5

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Podjetništvo

    Članstvo in povezanost z mrežami

    Finančni podatki

01/2013  -  01/2014

>= 10.000 € in < 24.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.