Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Transeo AISBL, European Association for SME Transfer

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 14605998391-97
Data Reġistrazzjoni: 20/03/2012 16:18:38

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 07/03/2014 11:27:17
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 07/03/2014 11:27:17


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Transeo AISBL, European Association for SME Transfer
Akronimu: Transeo AISBL
Statut legali: International non-profit organization
Websajt: http://www.transeo-association.eu

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Jean-Pierre Di Bartolomeo
Kariga: Chairman of the Board

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Marie Depelssemaker
Kariga: Secretary General

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 13 Avenue M. Destenay 
Liège 4000
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 42200181
Numru tal-faks: (+32) 4 250 00 82
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Transeo is the first association in the SME transfer sector (sale/acquisition of SMEs).

Transeo encourages and promotes the exchange of good practices between experts to stimulate the European SME transfer market. Transeo increases awareness of the business transfer issue at regional, national and European level and works on solutions and projects to improve business transfer at European scale.

Transeo connects:
- Private experts (M&A practices, matching platforms, lawyers, auditors, accountants, chartered accountants, tax consultants, M&A consultants, intermediaries in business transfers, business transfer agencies, banks, private equity firms, …)
- Public institutions (chambers of commerce, economic development agencies, public financing organizations, public matching programmes, …)
- Academic researchers (universities, business schools, research centres, …)

More information available on www.transeo-association.eu

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Transeo encourages and promotes the exchange of good practices between experts to stimulate the European SME transfer market. Transeo increases awareness of the business transfer issue at regional, national and European level and works on solutions and projects to improve business transfer at European scale.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • sotto-nazzjonali
  • Nazzjonali
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 9
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Contacts with the European Commission and the European Parliament about transfer of SMEs.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Intrapriżi

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 01/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.