Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Transeo AISBL, European Association for SME Transfer

Identitātes numurs Reģistrā: 14605998391-97
Reģistrācijas datums: 12.20.3 16:18:38

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.7.3 11:27:17
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.7.3 11:27:17


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Transeo AISBL, European Association for SME Transfer
Akronīms: Transeo AISBL
Juridiskais statuss: International non-profit organization
Tīmekļa vietne: http://www.transeo-association.eu

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Jean-Pierre Di Bartolomeo
Amats Chairman of the Board

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Marie Depelssemaker
Amats Secretary General

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Avenue M. Destenay  13
Liège 4000
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 42200181
Faksa numurs: (+32) 4 250 00 82
Papildu kontaktinformācija: Transeo is the first association in the SME transfer sector (sale/acquisition of SMEs).

Transeo encourages and promotes the exchange of good practices between experts to stimulate the European SME transfer market. Transeo increases awareness of the business transfer issue at regional, national and European level and works on solutions and projects to improve business transfer at European scale.

Transeo connects:
- Private experts (M&A practices, matching platforms, lawyers, auditors, accountants, chartered accountants, tax consultants, M&A consultants, intermediaries in business transfers, business transfer agencies, banks, private equity firms, …)
- Public institutions (chambers of commerce, economic development agencies, public financing organizations, public matching programmes, …)
- Academic researchers (universities, business schools, research centres, …)

More information available on www.transeo-association.eu

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Transeo encourages and promotes the exchange of good practices between experts to stimulate the European SME transfer market. Transeo increases awareness of the business transfer issue at regional, national and European level and works on solutions and projects to improve business transfer at European scale.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
  • vietēja/reģionāla līmeņa
  • valsts līmeņa
  • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 9
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Contacts with the European Commission and the European Parliament about transfer of SMEs.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
  • Uzņēmumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 01/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.