Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Transeo AISBL, European Association for SME Transfer

Identifikavimo numeris Registre: 14605998391-97
Registracijos data: 20/03/2012 16:18:38

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 09/02/2015 09:05:12
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 09/02/2015 09:05:12
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 09/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Transeo AISBL, European Association for SME Transfer

Transeo AISBL

International non-profit organization

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Avenue M. Destenay, 13
4000 Liège
BELGIJA

(+32) 42200180

    Teisiškai atsakingas asmuo

Jean-Pierre Di Bartolomeo

Chairman of the Board

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Marie Depelssemaker

Secretary General

    Tikslai ir uždaviniai

Transeo encourages and promotes the exchange of good practices between experts to stimulate the European SME transfer market. Transeo increases awareness of the business transfer issue at regional, national and European level and works on solutions and projects to improve business transfer at European scale.

  • Europos
  • valstybės
  • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Transfer of SMEs


 

Non

Non

Non

Non

Non

Contacts with the European Commission and the European Parliament about transfer of SMEs.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 1  

1

0,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Įmonės

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  01/2014

>= 10 000 € ir < 24 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.