Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Transeo AISBL, European Association for SME Transfer

Tunnistenumero rekisterissä: 14605998391-97
Rekisteröintipäivä: 20.3.2012 16:18:38

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.3.2014 11:27:17
Edellinen vuotuinen päivitys: 7.3.2014 11:27:17


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Transeo AISBL, European Association for SME Transfer
Lyhenne: Transeo AISBL
Organisaation oikeudellinen muoto: International non-profit organization
Internet-osoite: http://www.transeo-association.eu

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Jean-Pierre Di Bartolomeo
Tehtävä organisaatiossa: Chairman of the Board

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Marie Depelssemaker
Tehtävä organisaatiossa: Secretary General

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenue M. Destenay  13
4000 Liège
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 42200181
Faksinumero: (+32) 4 250 00 82
Muita yhteystietoja: Transeo is the first association in the SME transfer sector (sale/acquisition of SMEs).

Transeo encourages and promotes the exchange of good practices between experts to stimulate the European SME transfer market. Transeo increases awareness of the business transfer issue at regional, national and European level and works on solutions and projects to improve business transfer at European scale.

Transeo connects:
- Private experts (M&A practices, matching platforms, lawyers, auditors, accountants, chartered accountants, tax consultants, M&A consultants, intermediaries in business transfers, business transfer agencies, banks, private equity firms, …)
- Public institutions (chambers of commerce, economic development agencies, public financing organizations, public matching programmes, …)
- Academic researchers (universities, business schools, research centres, …)

More information available on www.transeo-association.eu

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Transeo encourages and promotes the exchange of good practices between experts to stimulate the European SME transfer market. Transeo increases awareness of the business transfer issue at regional, national and European level and works on solutions and projects to improve business transfer at European scale.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • alueellisia
  • kansallisia
  • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 9
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Contacts with the European Commission and the European Parliament about transfer of SMEs.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 01/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.