Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Transeo AISBL, European Association for SME Transfer

Identifikační číslo v rejstříku: 14605998391-97
Datum registrace: 20.3.12 16:18:38

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 7.3.14 11:27:17
Datum poslední roční aktualizace je 7.3.14 11:27:17


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Transeo AISBL, European Association for SME Transfer
Zkratka: Transeo AISBL
Právní forma International non-profit organization
Internetové stránky: http://www.transeo-association.eu

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Jean-Pierre Di Bartolomeo
Funkce: Chairman of the Board

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Marie Depelssemaker
Funkce: Secretary General

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Avenue M. Destenay  13
4000 Liège
BELGIE
Telefon: (+32) 42200181
Číslo faxu: (+32) 4 250 00 82
Další kontaktní údaje: Transeo is the first association in the SME transfer sector (sale/acquisition of SMEs).

Transeo encourages and promotes the exchange of good practices between experts to stimulate the European SME transfer market. Transeo increases awareness of the business transfer issue at regional, national and European level and works on solutions and projects to improve business transfer at European scale.

Transeo connects:
- Private experts (M&A practices, matching platforms, lawyers, auditors, accountants, chartered accountants, tax consultants, M&A consultants, intermediaries in business transfers, business transfer agencies, banks, private equity firms, …)
- Public institutions (chambers of commerce, economic development agencies, public financing organizations, public matching programmes, …)
- Academic researchers (universities, business schools, research centres, …)

More information available on www.transeo-association.eu

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Transeo encourages and promotes the exchange of good practices between experts to stimulate the European SME transfer market. Transeo increases awareness of the business transfer issue at regional, national and European level and works on solutions and projects to improve business transfer at European scale.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • místní či regionální
  • celostátní
  • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 9
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Contacts with the European Commission and the European Parliament about transfer of SMEs.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Podnikání

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 01/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.