Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

UNITAB

Identifikacijska številka v Registru: 14541128505-57
Datum registracije: 04/04/2012 15:03:40

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 17/04/2015 17:34:03
Datum zadnje letne spremembe: 17/04/2015 17:34:03
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 17/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

UNITAB

syndicat agricole

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Ballu, 19
75009 paris
FRANCIJA

(+33)144534800

    Oseba, ki je pravno odgovorna

francois vedel

secrétaire délégué

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

francois vedel

secrétaire délégué

    Cilji in naloge

L'UNITAB défend les intérêts des 85 000 planteurs de tabac européens et 400 000 salariés sur leurs exploitations

evropski

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Application de la nouvelle PAC


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Réforme de la PAC, Directive produits du tabac, budgets agricoles, politique développement rural et régional

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

50%: 1  

1

0,5

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Javno zdravje
  • Kmetijstvo in razvoj podeželja
  • Proračun
  • Regionalna politika

    Članstvo in povezanost z mrežami

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.