Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

UNITAB

Identifikacijska številka v Registru: 14541128505-57
Datum registracije: 4.4.12 15:03:40

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 10.3.14 10:39:13
Datum zadnje letne spremembe: 10.3.14 10:39:13


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: UNITAB
Kratica:
Pravni status: syndicat agricole
Spletna stran:

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime francois vedel
Položaj: secrétaire délégué

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime francois vedel
Položaj: secrétaire délégué

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Ballu  19
75009 paris
FRANCIJA
Telefon: (+33) 144534800
Telefaks: (+33) 142811686
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: L'UNITAB défend les intérêts des 85 000 planteurs de tabac européens et 400 000 salariés sur leurs exploitations
Interesi organizacije so na ravni:
  • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Réforme de la PAC, Directive produits du tabac, budgets agricoles, politique développement rural et régional

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
  • Javno zdravje
  • Kmetijstvo in razvoj podeželja
  • Proračun
  • Regionalna politika

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 50000  € in < 100000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.