Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Johanniter International

Identifikačné číslo v Registri: 14505908784-58
Dátum registrácie: 15/05/2012 16:58:39

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 30/06/2015 17:09:42
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 18/05/2015 12:09:22
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 18/05/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Johanniter International

JOIN

ASBL

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Rue Joseph II, 166
1000 Brussels
BELGICKO

(+32) 22821045

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Ian Mackenzie

Chairman

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Joachim Berney

General Manager

    Ciele a poslanie

Johanniter International (JOIN) is the partnership of the national charities originally founded by the Orders of St John. Our members share a common approach to humanitarian welfare and social aid based on our Christian heritage. We serve humanity with emergency medical services and first aid, social care, international aid, training and youth work. We share our skills and resources to achieve more. We work with volunteers and employees to care for people in need in everyday life and in times of crisis. Our services and support are open to everyone.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Humanitarian Aid, Volunteering, Health & Safety regulations, HORIZON 2020, Erasmus Plus, etc.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Coordination of cooperation with other networks and associations for instance with stakes in volunteering as well as humanitarian aid.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 1  

1

0,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Joachim Berney 03/07/2015 30/06/2016

    Oblasti záujmu

 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Humanitárna pomoc
 • Mládež
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

5

St John Ambulance Priory of England and The Islands(43000),
St John Cymru - Wales(5000),
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.(1545582),
Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich(906),
Johannita Segitö Szolgálat (Hungary)(40),
Association des oeuvres de Saint-Jean (France)(100),
Johanniter Hulpverlening (Netherlands)(4380),
Soccorso dell`Ordine di San Giovanni (Italy)(10000),
Sveta Jana Palidziba (Latvia)(45),
Joannici Dzieło Pomocy (Poland)(600),
Johanniterhjälpen (Sweden)(500),
St John Eye Hospital Jerusalem(216),
Suomen Johanniittain apu / Johanniterhjälpen i Finland(5),
Oeuvre d’Entraide de la Commanderie Suisse de l’Ordre de St Jean (Swit(100),
Sihtasutus Johanniitide Abi Eestis (Estonia)(5),
St John Association and Brigade (Cyprus)(10)

 • BELGICKO
 • CYPRUS
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • LOTYŠSKO
 • MAĎARSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • RAKÚSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO
 • IZRAEL
 • ŠVAJČIARSKO

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € a < 24 999 €

90 000 €

0 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

90 000 €

90 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.