Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Johanniter International

Identifikačné číslo v Registri: 14505908784-58
Dátum registrácie: 15.5.2012 16:58:39

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 2.5.2014 14:11:50
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 2.5.2014 14:11:50


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Johanniter International
Skratka: JOIN
Právna forma: ASBL
Internetová stránka: http://www.johanniter.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Christian Velten-Jameson
Funkcia: Chairman

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Daniel McCormack
Funkcia: General Manager

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue Joseph II  166
1000 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 22821045
Fax: (+32) 22821044
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Johanniter International (JOIN) is the partnership of the national charities originally founded by the Orders of St John. Our members share a common approach to humanitarian welfare and social aid based on our Christian heritage. We serve humanity with emergency medical services and first aid, social care, international aid, training and youth work. We share our skills and resources to achieve more. We work with volunteers and employees to care for people in need in everyday life and in times of crisis. Our services and support are open to everyone.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 6
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Coordination of cooperation with other networks and associations for instance with stakes in volunteering as well as humanitarian aid.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Humanitárna pomoc
 • Mládež
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 5
Počet členských organizácií: 16
Členské organizácie (Počet členov) :
 • St John Ambulance Priory of England and The Islands (43 000 Členovia)
 • St John Cymru - Wales (5 000 Členovia)
 • Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (1 545 582 Členovia)
 • Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich (906 Členovia)
 • Johannita Segitö Szolgálat (Hungary) (40 Členovia)
 • Association des oeuvres de Saint-Jean (France) (100 Členovia)
 • Johanniter Hulpverlening (Netherlands) (4 380 Členovia)
 • Soccorso dell`Ordine di San Giovanni (Italy) (10 000 Členovia)
 • Sveta Jana Palidziba (Latvia) (45 Členovia)
 • Joannici Dzieło Pomocy (Poland) (600 Členovia)
 • Johanniterhjälpen (Sweden) (500 Členovia)
 • St John Eye Hospital Jerusalem (216 Členovia)
 • Suomen Johanniittain apu / Johanniterhjälpen i Finland (5 Členovia)
 • Oeuvre d’Entraide de la Commanderie Suisse de l’Ordre de St Jean (Swit (100 Členovia)
 • Sihtasutus Johanniitide Abi Eestis (Estonia) (5 Členovia)
 • St John Association and Brigade (Cyprus) (10 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • CYPRUS
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • LOTYŠSKO
 • MAĎARSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • RAKÚSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

 • IZRAEL
 • ŠVAJČIARSKO
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 90 000
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 90 000
- dary:
- členské: 90 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.