Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Johanniter International

Tunnistenumero rekisterissä: 14505908784-58
Rekisteröintipäivä: 15.5.2012 16:58:39

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 2.5.2014 14:11:50
Edellinen vuotuinen päivitys: 2.5.2014 14:11:50


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Johanniter International
Lyhenne: JOIN
Organisaation oikeudellinen muoto: ASBL
Internet-osoite: http://www.johanniter.org

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Christian Velten-Jameson
Tehtävä organisaatiossa: Chairman

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Daniel McCormack
Tehtävä organisaatiossa: General Manager

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue Joseph II  166
1000 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 22821045
Faksinumero: (+32) 22821044
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Johanniter International (JOIN) is the partnership of the national charities originally founded by the Orders of St John. Our members share a common approach to humanitarian welfare and social aid based on our Christian heritage. We serve humanity with emergency medical services and first aid, social care, international aid, training and youth work. We share our skills and resources to achieve more. We work with volunteers and employees to care for people in need in everyday life and in times of crisis. Our services and support are open to everyone.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 6
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Coordination of cooperation with other networks and associations for instance with stakes in volunteering as well as humanitarian aid.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Humanitaarinen apu
 • Kansanterveys
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Liikenne
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 5
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 16
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • St John Ambulance Priory of England and The Islands (43 000 edunvalvojaa)
 • St John Cymru - Wales (5 000 edunvalvojaa)
 • Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (1 545 582 edunvalvojaa)
 • Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich (906 edunvalvojaa)
 • Johannita Segitö Szolgálat (Hungary) (40 edunvalvojaa)
 • Association des oeuvres de Saint-Jean (France) (100 edunvalvojaa)
 • Johanniter Hulpverlening (Netherlands) (4 380 edunvalvojaa)
 • Soccorso dell`Ordine di San Giovanni (Italy) (10 000 edunvalvojaa)
 • Sveta Jana Palidziba (Latvia) (45 edunvalvojaa)
 • Joannici Dzieło Pomocy (Poland) (600 edunvalvojaa)
 • Johanniterhjälpen (Sweden) (500 edunvalvojaa)
 • St John Eye Hospital Jerusalem (216 edunvalvojaa)
 • Suomen Johanniittain apu / Johanniterhjälpen i Finland (5 edunvalvojaa)
 • Oeuvre d’Entraide de la Commanderie Suisse de l’Ordre de St Jean (Swit (100 edunvalvojaa)
 • Sihtasutus Johanniitide Abi Eestis (Estonia) (5 edunvalvojaa)
 • St John Association and Brigade (Cyprus) (10 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • BELGIA
 • ITALIA
 • ITÄVALTA
 • KYPROS
 • LATVIA
 • PUOLA
 • RANSKA
 • RUOTSI
 • SAKSA
 • SUOMI
 • UNKARI
 • VIRO
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 • ISRAEL
 • SVEITSI
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 90 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 90 000
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 90 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.