Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Johanniter International

Identifikační číslo v rejstříku: 14505908784-58
Datum registrace: 15.5.12 16:58:39

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 8.8.13 15:44:28
Datum poslední roční aktualizace je 16.5.13 10:54:56


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Johanniter International
Zkratka: JOIN
Právní forma ASBL
Internetové stránky: http://www.johanniter.org

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Christian Velten-Jameson
Funkce: Chairman

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Daniel McCormack
Funkce: General Manager

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rue Joseph II  166
1000 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 22821045
Číslo faxu: (+32) 22821044
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Johanniter International (JOIN) is the partnership of the national charities originally founded by the Orders of St John. Our members share a common approach to humanitarian welfare and social aid based on our Christian heritage. We serve humanity with emergency medical services and first aid, social care, international aid, training and youth work. We share our skills and resources to achieve more. We work with volunteers and employees to care for people in need in everyday life and in times of crisis. Our services and support are open to everyone.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 6
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Coordination of cooperation with other networks and associations for instance with stakes in volunteering as well as humanitarian aid.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Doprava
 • Humanitární pomoc
 • Mládež
 • Regionální politika
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 5
Celkový počet členských organizací: 16
Členské organizace (Počet členů) :
 • St John Ambulance Priory of England and The Islands (43 000 členů)
 • St John Cymru - Wales (5 000 členů)
 • Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (1 545 582 členů)
 • Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich (906 členů)
 • Johannita Segitö Szolgálat (Hungary) (40 členů)
 • Association des oeuvres de Saint-Jean (France) (100 členů)
 • Johanniter Hulpverlening (Netherlands) (4 380 členů)
 • Soccorso dell`Ordine di San Giovanni (Italy) (10 000 členů)
 • Sveta Jana Palidziba (Latvia) (45 členů)
 • Joannici Dzieło Pomocy (Poland) (600 členů)
 • Johanniterhjälpen (Sweden) (500 členů)
 • St John Eye Hospital Jerusalem (216 členů)
 • Suomen Johanniittain apu / Johanniterhjälpen i Finland (5 členů)
 • Oeuvre d’Entraide de la Commanderie Suisse de l’Ordre de St Jean (Swit (100 členů)
 • Sihtasutus Johanniitide Abi Eestis (Estonia) (5 členů)
 • St John Association and Brigade (Cyprus) (10 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • ESTONSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • LOTYŠSKO
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • RAKOUSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

 • IZRAEL
 • ŠVÝCARSKO
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 01/2013
Celkový rozpočet: 90 000
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 90 000
- dary:
- členské příspěvky: 90 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.