Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Johanniter International

Identifikační číslo v rejstříku: 14505908784-58
Datum registrace: 15/05/2012 16:58:39

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 18/05/2015 12:09:22
Datum poslední roční aktualizace je: 18/05/2015 12:09:22
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 18/05/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Johanniter International

JOIN

ASBL

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Rue Joseph II, 166
1000 Brussels
BELGIE

(+32) 22821045

    Osoba s právní odpovědností

pan  Ian Mackenzie

Chairman

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Daniel McCormack

General Manager

    Cíle a úkoly

Johanniter International (JOIN) is the partnership of the national charities originally founded by the Orders of St John. Our members share a common approach to humanitarian welfare and social aid based on our Christian heritage. We serve humanity with emergency medical services and first aid, social care, international aid, training and youth work. We share our skills and resources to achieve more. We work with volunteers and employees to care for people in need in everyday life and in times of crisis. Our services and support are open to everyone.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Humanitarian Aid, Volunteering, Health & Safety regulations, HORIZON 2020, Erasmus Plus, etc.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Coordination of cooperation with other networks and associations for instance with stakes in volunteering as well as humanitarian aid.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 1  

1

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Daniel McCormack 29/10/2014 27/10/2015

    Oblasti zájmu

 • Doprava
 • Hospodářská soutěž
 • Humanitární pomoc
 • Mládež
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

5

St John Ambulance Priory of England and The Islands(43000),
St John Cymru - Wales(5000),
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.(1545582),
Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich(906),
Johannita Segitö Szolgálat (Hungary)(40),
Association des oeuvres de Saint-Jean (France)(100),
Johanniter Hulpverlening (Netherlands)(4380),
Soccorso dell`Ordine di San Giovanni (Italy)(10000),
Sveta Jana Palidziba (Latvia)(45),
Joannici Dzieło Pomocy (Poland)(600),
Johanniterhjälpen (Sweden)(500),
St John Eye Hospital Jerusalem(216),
Suomen Johanniittain apu / Johanniterhjälpen i Finland(5),
Oeuvre d’Entraide de la Commanderie Suisse de l’Ordre de St Jean (Swit(100),
Sihtasutus Johanniitide Abi Eestis (Estonia)(5),
St John Association and Brigade (Cyprus)(10)

 • BELGIE
 • ESTONSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • LOTYŠSKO
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • RAKOUSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO
 • IZRAEL
 • ŠVÝCARSKO

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € a < 24 999 €

90 000 €

0 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

90 000 €

90 000 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.