Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

RECALL DOBRZYNIECKI & PARTNERS LAW OFFICE

Tunnistenumero rekisterissä: 14504286134-65
Rekisteröintipäivä: 3.7.2011 19:43:47

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 4.7.2014 14:31:06
Edellinen vuotuinen päivitys: 4.7.2014 14:31:06


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: RECALL DOBRZYNIECKI & PARTNERS LAW OFFICE
Lyhenne: RECALL LAW OFFICE
Organisaation oikeudellinen muoto: LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Internet-osoite: http://www.recall.pro

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Lakiasiaintoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: ANDRZEJ DOBRZYNIECKI - CARTIER
Tehtävä organisaatiossa: GLOBAL MANAGING PARTNER

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: KATARZYNA CIEŚLA
Tehtävä organisaatiossa: GLOBAL MANAGING DIRECTOR

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Old Broad Street  25
EC2N 1HN London
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 207 877 1080
Faksinumero: (+44) 207 877 0708
Muita yhteystietoja: Office in USA
WALL STREET
14 Wall Street
New York, NY 10005
United States of America
e-mail: newyork@recall.pro

Office in Poland
WARSAW TRADE TOWER
51 Chlodna Street
Warsaw, 00-867
Poland
e-mail: warsaw@recall.pro

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Recall Dobrzyniecki & Partners Law Office Limited Liability Partnership is an international law firm established in the City of London. In addition, the office branches are located in New York, on Wall Street and in the Warsaw Trade Tower in Warsaw.

We work with world-class lawyers, financial analysts and investment advisors. In addition, our Law Office is the partner of the American Institute of Law and Finance, based in Lewes, USA. Cooperation with practitioners and professers of finance, is of direct benefit to our clients and results in the highest quality of service.

Recall Dobrzyniecki & Partners Law Office LLP specializes in commercial law, equity, and securities.
We advise our clients on mergers and acquisitions, raising capital and restructuring processes.

Our team possesses a deep understanding of markets, global thinking and commitment of the people who are to be responsible and fair. When confronted with difficult challenges for us to analyze in details, we emphasize carefully solving problems that we address in each case.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 6
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Financial politics of the European Union.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Verotus
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Turnaround Management Association - United Kingdom

Rahoitustiedot

Tilikausi: 11/2011 - 11/2012
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
>= 1250000  € - < 1500000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • CMF LLC

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.