Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Sightsavers

Id-nummer i registret: 14449907621-41
Registreringsdag: 2012-01-06 12:16:24

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-12-17 13:29:53
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-12-17 13:29:53


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Sightsavers
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Registered Charity
Webbplats: http://www.sightsavers.org/default.html

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Caroline Harper
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Charlotte Matthews
Befattning: Parliamentary Adviser

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Grosvenor House Bolnore Road 0
RH16 4BX Haywards Heath
STORBRITANNIEN
Telefon: (+1444) 446600
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: n/a

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Sightsavers is an international charity which works with partners to eliminate avoidable blindness and promote equality of opportunity for disabled people in the developing world. Our vision is a world where nobody is blind from avoidable causes, and where people who are visually impaired participate equally in society.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar: Only the Parliamentary Adviser is engaged in lobbying activity

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Potential activities include meetings with MEPs, Commission staff and other European Union employees; events held at the EP; attendance at meetings and conferences; input into consultations; provision of briefings for committee meetings and plenary debates

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Budget
 • Humanitärt bistånd
 • Klimatarbetet
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 120
Antal medlemsorganisationer: 0
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • STORBRITANNIEN

 • BANGLADESH
 • BELIZE
 • BENIN
 • BURKINA FASO
 • GAMBIA
 • GHANA
 • GUINEA
 • GUINEA-BISSAU
 • GUYANA
 • HAITI
 • INDIEN
 • JAMAICA
 • KAMERUN
 • KENYA
 • LIBERIA
 • MALI
 • NIGERIA
 • PAKISTAN
 • SAINT LUCIA
 • SENEGAL
 • SIERRA LEONE
 • SRI LANKA
 • SUDAN
 • TANZANIA
 • TOGO
 • UGANDA
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
IDDC
BOND/CONCORD

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2010 - 12/2010
Total budget: 190 818 100
därav offentlig finansiering: 3 727 900
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 2 380 400
- nationella källor: 941 600
- regionala/lokala källor: 245 300
OPEC : 35 200
Global Fund : 125 400
därav andra källor: 187 090 200
- gåvor: 186 292 700
- medlemsavgifter:
Other NGOs/organisations : 301 400
Investment, interest, other income : 496 100
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.