Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Overseas Development Institute

Inschrijvingsnummer in het register 14383932397-20
Inschrijvingsdatum: 30-9-09 11:24:47

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 3-9-13 12:40:10
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 3-9-13 12:40:10


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Overseas Development Institute
Acroniem: ODI
Rechtsvorm: Charity
Website: http://www.odi.org.uk

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Denktanks en onderzoeksinstellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Kevin Watkins
Functie: Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Norton Andrew
Functie: Director of Research

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Blackfriars Road  203
SE1 8NJ London
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: (+44) 2079220300
Faxnummer: (+44) 2079220399
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: ODI is Britain's leading independent think tank on international development and humanitarian issues. Our mission is to inspire and inform policy and practice which lead to the reduction of poverty, the alleviation of suffering and the achievement of sustainable livelihoods in developing countries.

We do this by locking together high quality applied research, practical policy advice, and policy-focused dissemination and debate. We work with partners in the public and private sectors, in both developing and developed countries.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 200
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


International development research (poverty, social protection, social development, water & sanitation, growth and equity, private sector development & markets, aid & public expenditure, humanitarian policy, governance, economics, trade, growth, rural development, climate change)

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Economische en financiële zaken
 • Humanitaire hulp
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 150
Aantal aangesloten organisaties: 0
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • VERENIGD KONINKRIJK

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
European Association of Development Research & Training Institutes (EADI)
BOND (British Overseas NGOs for Development)
European Think Tanks Group
Development Studies Association

Financiële gegevens

Boekjaar: 04/2012 - 03/2013
Totaalbudget: 30.234.825
waarvan gefinancierd door de overheid: 30.234.825
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
from national and international sources : 30.234.825
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.