Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Universiteit Nyenrode B.V.

Inschrijvingsnummer in het register 14215374635-32
Inschrijvingsdatum: 30-11-10 16:54:46

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 19-11-14 11:59:45
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 19-11-14 11:59:45


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Universiteit Nyenrode B.V.
Acroniem: NBU
Rechtsvorm: BV
Website: http://www.nyenrode.nl

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Universitaire instellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Misa Dzoljic
Functie: Rector Magnificus

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Misa Dzoljic
Functie: Rector Magnificus

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Straatweg  25
Postbus: 130
3620 AC Breukelen
NEDERLAND
Telefoon: (+31346) 291529
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Verzorgen onderwijs
Verrichten wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 350
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


EABIS

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Belastingen
 • Informatiemaatschappij
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 350
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • NEDERLAND

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
EQUIS, accreditatie van instelling
AMBA, accreditatie van MBA opleidingen

Financiële gegevens

Boekjaar: 09/2013 - 08/2014
Totaalbudget: 45.000.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 0
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid: 0
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen: 45.000.000
- giften: 0
- contributies van de leden: 0
inkomsten uit opleidingen : 45.000.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

wij hebben geen inkomsten of subsidies maar zijn een private universiteit
wij voeren ook nauwelijks activiteiten uit tbv belangenbehartiging

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.