Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Nederlandse Elasmobranchen Vereniging

Identifikacijska številka v Registru: 14211885135-08
Datum registracije: 28.1.11 13:34:33

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 15.1.14 9:44:46
Datum zadnje letne spremembe: 15.1.14 9:44:46


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Nederlandse Elasmobranchen Vereniging
Kratica: NEV
Pravni status: Vereniging (NL)
Spletna stran: http://www.elasmobranch.nl

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Paddy Walker
Položaj: Voorzitter

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Irene Kingma
Položaj: Beleidsadviseur

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Hobbemakade  118-HS
1071 XW Amsterdam
NIZOZEMSKA
Telefon: (+31) 206388611
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: contact via email: info@elasmobranch.nl

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging is in 2010 opgericht met als doel de kennis over haaien en roggen in te verbeteren om zo de populaties beter te kunnen beheren en waar nodig te beschermen. Ze richt zich hierbij op vissen die voorkomen in Nederlandse wateren maar ook in wateren bevist door Nederlandse vissers./ The Dutch Elasmobranch Society was founded in 2010, its goal is to improve the knowledge we have about sharks and rays to facilitate better managament of the populations of these fish and were necesarry protect them. The focus of the organisation is on sharks and rays living in Dutch waters and in waters fished by Dutch fishermen.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 4
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


The focus of the NEV is on better management and protection of sharks and rays. We work with the national and EU government to improve legislation on marine issues relavant to elasmobranchs and work nationally to increase public awarness on the status of shark and ray species.

The NEV is in involved in drzfting the concept msnagememt plan for sharks and rays for the MSFD objectived of the Dutch government

In 2010 the NEV led a joint NGO-response for the consultation for review of the EU shrak fining regulation.

The NEV gave advice to the NL government in advance of the TAC and quota negotiations in December on shark fisheries.

T

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Okolje
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 15
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • NEMČIJA
 • NIZOZEMSKA
 • ZDRUŽENO KRALJESTVO

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
The NEV is a member of the Shark Alliance and the OCEAN2012 coalition. It's the Dutch member of the European Elasmobranch Association.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 01/2013
Skupni proračun: 0
pri čemer so javna finančna sredstva:
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira:
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri:
- donacije:
- prispevki članov:
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

At this moment the organisations is managed solely by volunteers and has no financial administration.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
Irene Kingma