Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Nederlandse Elasmobranchen Vereniging

Identifikavimo numeris Registre: 14211885135-08
Registracijos data: 11.1.28 13.34.33

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.15 09.44.46
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.15 09.44.46


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Nederlandse Elasmobranchen Vereniging
Akronimas: NEV
Teisinis statusas: Vereniging (NL)
Svetainė: http://www.elasmobranch.nl

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Paddy Walker
Pareigos: Voorzitter

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Irene Kingma
Pareigos: Beleidsadviseur

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Hobbemakade  118-HS
1071 XW Amsterdam
NYDERLANDAI
Telefono numeris: (+31) 206388611
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: contact via email: info@elasmobranch.nl

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging is in 2010 opgericht met als doel de kennis over haaien en roggen in te verbeteren om zo de populaties beter te kunnen beheren en waar nodig te beschermen. Ze richt zich hierbij op vissen die voorkomen in Nederlandse wateren maar ook in wateren bevist door Nederlandse vissers./ The Dutch Elasmobranch Society was founded in 2010, its goal is to improve the knowledge we have about sharks and rays to facilitate better managament of the populations of these fish and were necesarry protect them. The focus of the organisation is on sharks and rays living in Dutch waters and in waters fished by Dutch fishermen.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Anna Maria van de Water 13.10.15 14.10.14
Irene Kingma 13.10.3 14.10.1

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


The focus of the NEV is on better management and protection of sharks and rays. We work with the national and EU government to improve legislation on marine issues relavant to elasmobranchs and work nationally to increase public awarness on the status of shark and ray species.

The NEV is in involved in drzfting the concept msnagememt plan for sharks and rays for the MSFD objectived of the Dutch government

In 2010 the NEV led a joint NGO-response for the consultation for review of the EU shrak fining regulation.

The NEV gave advice to the NL government in advance of the TAC and quota negotiations in December on shark fisheries.

T

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Regioninė politika
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 15
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • NYDERLANDAI
 • VOKIETIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
The NEV is a member of the Shark Alliance and the OCEAN2012 coalition. It's the Dutch member of the European Elasmobranch Association.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 01/2013
Bendras biudžetas: 0
viešųjų lėšų dalis:
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių:
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

At this moment the organisations is managed solely by volunteers and has no financial administration.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Irene Kingma