Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Nederlandse Elasmobranchen Vereniging

Identifikavimo numeris Registre: 14211885135-08
Registracijos data: 28/01/2011 13:34:33

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 23/04/2015 10:04:36
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 23/04/2015 10:04:36
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 23/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Nederlandse Elasmobranchen Vereniging

NEV

Vereniging (NL)

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Hobbemakade, 118-HS
1071 XW Amsterdam
NYDERLANDAI

(+31) 206388611

    Teisiškai atsakingas asmuo

Irene Kingma

General Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Paddy Walker

Scientific Director

    Tikslai ir uždaviniai

De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging is in 2010 opgericht met als doel de kennis over haaien en roggen in te verbeteren om zo de populaties beter te kunnen beheren en waar nodig te beschermen. Ze richt zich hierbij op vissen die voorkomen in Nederlandse wateren maar ook in wateren bevist door Nederlandse vissers./ The Dutch Elasmobranch Society was founded in 2010, its goal is to improve the knowledge we have about sharks and rays to facilitate better managament of the populations of these fish and were necesarry protect them. The focus of the organisation is on sharks and rays living in Dutch waters and in waters fished by Dutch fishermen.

  • Europos
  • pasaulinio
  • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

We follow the implementation of the new CFP specifically the landing obligation and Multi Annual Plans and the MSFD, spefically measures related to descriptoe 1 and 3.


 

Non

Non

Non

Non

Non

The focus of the NEV is on better management and protection of sharks and rays. We work with the national and EU government to improve legislation on marine issues relavant to elasmobranchs and work nationally to increase public awarness on the status of shark and ray species.

The NEV is in involved in drzfting the concept msnagememt plan for sharks and rays for the MSFD objectived of the Dutch government

In 2010 the NEV led a joint NGO-response for the consultation for review of the EU shrak fining regulation.

The NEV gave advice to the NL government in advance of the TAC and quota negotiations in December on shark fisheries.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 2

2

0,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Irene Kingma 18/06/2015 16/06/2016

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Regioninė politika
  • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

10

  • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
  • NYDERLANDAI
  • VOKIETIJA

The NEV is the Dutch member of the European Elasmobranch Association and is a representative of the other interest groups int eh Pelagic, North Sea and North West Waters Advisory councils.

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  01/2014

< 9 999 €

38 473 €

12 776 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

12 776 €

0 €

25 697 €

0 €

0 €

25 697 €

No additional information

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Irene Kingma