Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

World Youth Alliance Europe

Identifikacijska številka v Registru: 14186664026-68
Datum registracije: 18/08/2010 12:25:53

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 06/02/2015 16:01:46
Datum zadnje letne spremembe: 06/02/2015 16:01:46
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 06/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

World Youth Alliance Europe

WYA Europe

AISBL

    Oddelek registracije

III - Nevladne organizacije

Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

    Kontaktni podatki

Rue de la Loi, 42
Poštni predal: 7
1040 BRUXELLES
BELGIJA

(+32) 7327605

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Caroline De Dorlodot

Director of Operations

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Daniel Wisniewski

Regional Director

    Cilji in naloge

World Youth Alliance Europe is a global coalition of young people committed to promoting the dignity of the person in Europe and building solidarity among youth from developed and developing nations. It aims at building a global network of young people to transform policy and culture by promoting the dignity of the person. We therefore train young people to work at the regional and international level to impact policy and culture. The World Youth Alliance Europe invites its members to experience the work and mission of the European Institutions and other International Institutions (UN, African Union, OAS).

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni
 • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

development, human rights, women's rights, education, youth


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Advocating for Human Dignity at the European Institutions, Training Young People on Human Rights and Human Dignity, Organizing Cultural Events

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 1  

1

1

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Caroline DE DORLODOT 11/09/2014 09/09/2015
Tamara BODOR 16/01/2015 14/01/2016
Anna CSÉRI 09/05/2015 07/05/2016
Ludovica BRUNO 16/01/2015 14/01/2016
Ewa WRONA 16/01/2015 14/01/2016
Izaskun HUARTE 16/01/2015 14/01/2016
Antonio MELLADO 11/09/2014 09/09/2015

    Interesna področja

 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Okolje
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

6.500

 • AVSTRIJA
 • BELGIJA
 • BOLGARIJA
 • ČEŠKA
 • DANSKA
 • ESTONIJA
 • FINSKA
 • FRANCIJA
 • GRČIJA
 • HRVAŠKA
 • IRSKA
 • ITALIJA
 • LATVIJA
 • LITVA
 • LUKSEMBURG
 • MADŽARSKA
 • MALTA
 • NEMČIJA
 • NIZOZEMSKA
 • POLJSKA
 • PORTUGALSKA
 • ROMUNIJA
 • SLOVAŠKA
 • SLOVENIJA
 • ŠPANIJA
 • ŠVEDSKA
 • ZDRUŽENO KRALJESTVO

WYAE has partner organizations in Africa, Asia Pacific, Latin America, the Middle East, and North America, all affiliates under the World Youth Alliance Foundation Inc.

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

>= 10.000 € in < 24.999 €

154.479 €

35.000 €

 €

35.000 €

Youth in Action

0 €

0 €

119.479 €

119.479 €

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.