Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

World Youth Alliance Europe

Identifikavimo numeris Registre: 14186664026-68
Registracijos data: 10.8.18 12.25.53

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.30 11.09.19
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.7.30 11.09.19


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: World Youth Alliance Europe
Akronimas: WYA Europe
Teisinis statusas: AISBL
Svetainė: http://www.wya.net/

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Caroline De Dorlodot
Pareigos: Director of Operations

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Daniel Wisniewski
Pareigos: Regional Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rue de la Loi  42
Pašto dėžutė: 7
1040 BRUXELLES
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 7327605
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: World Youth Alliance Europe is a global coalition of young people committed to promoting the dignity of the person in Europe and building solidarity among youth from developed and developing nations. It aims at building a global network of young people to transform policy and culture by promoting the dignity of the person. We therefore train young people to work at the regional and international level to impact policy and culture. The World Youth Alliance Europe invites its members to experience the work and mission of the European Institutions and other International Institutions (UN, African Union, OAS).
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 7
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Agnes KING 14.1.29 14.10.27
Ben Phillips 14.9.12 15.1.10
Antonio Mellado 14.9.11 15.9.9
Emoke Peter 14.9.12 15.1.10
Jerome Nsanzimana 14.9.12 15.1.10
Caroline de Dorlodot 14.9.11 15.9.9
Brigid King 14.7.17 14.12.15
Diane Doat Pinto da Costa 14.7.17 15.1.15
GENEVIEVE FRIEDLING 14.7.24 15.1.22
Sidney José Vasconcelos Rosendo da Silva 14.6.25 14.12.23
Daniel Wisniewski 14.1.29 15.1.27
Mariam Elmatarawi 14.9.12 15.1.10

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Advocating for Human Dignity at the European Institutions, Training Young People on Human Rights and Human Dignity, Organizing Cultural Events

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Humanitarinė pagalba
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vidaus reikalų
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 6 500
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AIRIJA
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • ESTIJA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • LATVIJA
 • LENKIJA
 • LIETUVA
 • LIUKSEMBURGAS
 • MALTA
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • SUOMIJA
 • ŠVEDIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
WYAE has partner organizations in Africa, Asia Pacific, Latin America, the Middle East, and North America, all affiliates under the World Youth Alliance Foundation Inc.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 154 479
viešųjų lėšų dalis: 35 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos: 35 000
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 0
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 0
iš kitų finansavimo šaltinių: 119 479
- dovanotos lėšos: 119 479
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 100000  € ir < 150000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.