Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

World Youth Alliance Europe

Identifikavimo numeris Registre: 14186664026-68
Registracijos data: 18/08/2010 12:25:53

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 06/02/2015 16:01:46
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 06/02/2015 16:01:46
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 06/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

World Youth Alliance Europe

WYA Europe

AISBL

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Rue de la Loi, 42
Pašto dėžutė: 7
1040 BRUXELLES
BELGIJA

(+32) 7327605

    Teisiškai atsakingas asmuo

Caroline De Dorlodot

Director of Operations

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Daniel Wisniewski

Regional Director

    Tikslai ir uždaviniai

World Youth Alliance Europe is a global coalition of young people committed to promoting the dignity of the person in Europe and building solidarity among youth from developed and developing nations. It aims at building a global network of young people to transform policy and culture by promoting the dignity of the person. We therefore train young people to work at the regional and international level to impact policy and culture. The World Youth Alliance Europe invites its members to experience the work and mission of the European Institutions and other International Institutions (UN, African Union, OAS).

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

development, human rights, women's rights, education, youth


 

Non

Non

Non

Non

Non

Advocating for Human Dignity at the European Institutions, Training Young People on Human Rights and Human Dignity, Organizing Cultural Events

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1  

1

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Caroline de Dorlodot 11/09/2014 09/09/2015
Tamara Bodor 16/01/2015 14/01/2016
Anna Cséri 09/05/2015 07/05/2016
Ludovica Bruno 16/01/2015 14/01/2016
Ewa Wrona 16/01/2015 14/01/2016
Antonio Mellado 11/09/2014 09/09/2015
Izaskun Huarte 16/01/2015 14/01/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Humanitarinė pagalba
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vidaus reikalų
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

6 500

 • AIRIJA
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • ESTIJA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KROATIJA
 • LATVIJA
 • LENKIJA
 • LIETUVA
 • LIUKSEMBURGAS
 • MALTA
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • SUOMIJA
 • ŠVEDIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

WYAE has partner organizations in Africa, Asia Pacific, Latin America, the Middle East, and North America, all affiliates under the World Youth Alliance Foundation Inc.

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € ir < 24 999 €

154 479 €

35 000 €

 €

35 000 €

Youth in Action

0 €

0 €

119 479 €

119 479 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.