Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

World Youth Alliance Europe

Идентификационен номер в Регистъра: 14186664026-68
Дата на регистрация: 18/08/2010 12:25:53

Информацията за този субект е била последно изменена на: 06/02/2015 16:01:46
Последната годишна актуализация е извършена на: 06/02/2015 16:01:46
Следваща актуализация най-късно до: 06/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

World Youth Alliance Europe

WYA Europe

AISBL

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Rue de la Loi, 42
Пощенска кутия: 7
1040 BRUXELLES
БЕЛГИЯ

(+32) 7327605

    Правно отговорно лице

Госпожа  Caroline De Dorlodot

Director of Operations

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Daniel Wisniewski

Regional Director

    Цели и задачи

World Youth Alliance Europe is a global coalition of young people committed to promoting the dignity of the person in Europe and building solidarity among youth from developed and developing nations. It aims at building a global network of young people to transform policy and culture by promoting the dignity of the person. We therefore train young people to work at the regional and international level to impact policy and culture. The World Youth Alliance Europe invites its members to experience the work and mission of the European Institutions and other International Institutions (UN, African Union, OAS).

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

development, human rights, women's rights, education, youth


 

Не

Не

Не

Не

Не

Advocating for Human Dignity at the European Institutions, Training Young People on Human Rights and Human Dignity, Organizing Cultural Events

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 1  

1

1

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Caroline de Dorlodot 11/09/2014 09/09/2015
Tamara Bodor 16/01/2015 14/01/2016
Anna Cséri 09/05/2015 07/05/2016
Ludovica Bruno 16/01/2015 14/01/2016
Ewa Wrona 16/01/2015 14/01/2016
Izaskun Huarte 16/01/2015 14/01/2016
Antonio Mellado 11/09/2014 09/09/2015

    Области на интерес

 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешни работи
 • Информационно общество
 • Култура
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Развитие
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Хуманитарна помощ

    Членство

6 500

 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • БЪЛГАРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ЕСТОНИЯ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • ЛАТВИЯ
 • ЛИТВА
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • МАЛТА
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВАКИЯ
 • СЛОВЕНИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ХЪРВАТИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЦИЯ

WYAE has partner organizations in Africa, Asia Pacific, Latin America, the Middle East, and North America, all affiliates under the World Youth Alliance Foundation Inc.

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € и < 24 999 €

154 479 €

35 000 €

 €

35 000 €

Youth in Action

0 €

0 €

119 479 €

119 479 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.