Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

World Youth Alliance Europe

Идентификационен номер в Регистъра: 14186664026-68
Дата на регистрация: 10-8-18 12:25:53

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-7-29 16:46:53
Последната годишна актуализация е извършена на 13-7-29 16:46:53


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: World Youth Alliance Europe
Инициали: WYA Europe
Правен статут: AISBL
Уебсайт: http://www.wya.net/

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожица  Agnes King
Длъжност: Director of Operations

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Daniel Wisniewski
Длъжност: Regional Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: rue de la Loi  42
Пощенска кутия: 7
1040 BRUXELLES
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 7327605
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: World Youth Alliance Europe is a global coalition of young people committed to promoting the dignity of the person in Europe and building solidarity among youth from developed and developing nations. It aims at building a global network of young people to transform policy and culture by promoting the dignity of the person. We therefore train young people to work at the regional and international level to impact policy and culture. The World Youth Alliance Europe invites its members to experience the work and mission of the European Institutions and other International Institutions (UN, African Union, OAS).
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 7
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Agnes KING 14-1-29 14-10-27
Daniel Wisniewski 14-1-29 15-1-27
Paloma Cantero Gómez 14-4-8 14-10-4
Diane Doat Pinto da Costa 14-1-17 14-7-15

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Advocating for Human Dignity at the European Institutions, Training Young People on Human Rights and Human Dignity, Organizing Cultural Events

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешни работи
 • Информационно общество
 • Култура
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Развитие
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Хуманитарна помощ

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 6 500
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • БЪЛГАРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ЕСТОНИЯ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • ЛАТВИЯ
 • ЛИТВА
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • МАЛТА
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВАКИЯ
 • СЛОВЕНИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЦИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
WYAE has partner organizations in Africa, Asia Pacific, Latin America, the Middle East, and North America, all affiliates under the World Youth Alliance Foundation Inc.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 50 267
от който публични средства: 0
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 0
- от регионални източници: 0
други източници: 50 267
- дарения: 50 267
- членски вноски:
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година:
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.