Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

La Française des Jeux

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 14184846326-23
Data Reġistrazzjoni: 28/07/2011 18:04:00

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 01/07/2014 17:36:38
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 01/07/2014 17:36:38


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: La Française des Jeux
Akronimu: FDJ
Statut legali: société anonyme d'economie mixte
Websajt: http://www.groupefdj.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Christophe BLANCHARD-DIGNAC
Kariga: Président-directeur général

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Patrick RAUDE
Kariga: Directeur de la Régulation et des Affaires européennes

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 126 rue Gallieni 
Boulogne-Billancourt Cedex 92643
FRANZA
Numru tat-telefon: (+33) 141103500
Numru tal-faks: (+33) 141103533
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: La Française des Jeux est une entreprise publique dont l'Etat français détient 72% du capital. Elle propose une offre de jeux de loterie et de paris sportifs grand public, ludique, responsable et sécurisée.

Deuxième loterie européenne avec 12,35 milliards d'euros de mises enregistrées en 2013 auprès de 37 millions de clients, La Française des Jeux a redistribué près de 95% des mises ainsi engagées sur ses jeux : plus de 65% aux joueurs, de 23% à la collectivité - dont près de 240 millions d'euros pour le sport professionnel et amateur - et de 6 % à son réseau de distribution.

Le Groupe avec ses filiales s'appuie sur plus de 1.140 collaborateurs, un réseau de proximité de près de 33.400 points de vente répartis sur plus de 11.700 communes, et un canal multimedia qui séduit plus de 1 million joueurs.

La Française des Jeux est membre de l'association The European Lotteries et de la World Lottery Association.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Patrick RAUDE 31/07/2014 29/07/2015
Frederic DEROIN 31/07/2014 29/07/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


- Rencontres avec les services de la Commission européenne, les membres du Parlement européen et du Conseil économique et social européen sur le sujet des jeux et paris ;

- Rencontres éventuelles avec des correspondants de la presse européenne basés à Bruxelles sur le thème des jeux et paris, de représentants d'organisations professionnelles ou de groupes de réflexion.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Interni
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Baġit
 • Dwana
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Saħħa pubblika
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Sport
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
La Française des Jeux est membre de l'association européenne des loteries (The European Lotteries) et de l'association mondiale des loteries (The World Lottery Association).

Au niveau national, elle est également membre de l'UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) et de la FEVAD (Fédération des Entreprises de Vente à Distance).

La Française des Jeux est également adhérente du CERRE (Center on Regulation in Europe) et de Confrontations Europe.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 100000  € et < 150000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

La Française des Jeux a recours aux services du cabinet de conseil G+ Europe pour les sujets relatifs à l'Union européenne.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.