Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

La Française des Jeux

Tunnusnumber registris: 14184846326-23
Registreerimise kuupäev: 28.07.11 18:04:00

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 1.07.14 17:36:38
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 1.07.14 17:36:38


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: La Française des Jeux
Akronüüm: FDJ
Õiguslik vorm: société anonyme d'economie mixte
Veebisait: http://www.groupefdj.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Christophe BLANCHARD-DIGNAC
Ametikoht: Président-directeur général

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Patrick RAUDE
Ametikoht: Directeur de la Régulation et des Affaires européennes

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 126 rue Gallieni 
92643 Boulogne-Billancourt Cedex
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 141103500
Faks: (+33) 141103533
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: La Française des Jeux est une entreprise publique dont l'Etat français détient 72% du capital. Elle propose une offre de jeux de loterie et de paris sportifs grand public, ludique, responsable et sécurisée.

Deuxième loterie européenne avec 12,35 milliards d'euros de mises enregistrées en 2013 auprès de 37 millions de clients, La Française des Jeux a redistribué près de 95% des mises ainsi engagées sur ses jeux : plus de 65% aux joueurs, de 23% à la collectivité - dont près de 240 millions d'euros pour le sport professionnel et amateur - et de 6 % à son réseau de distribution.

Le Groupe avec ses filiales s'appuie sur plus de 1.140 collaborateurs, un réseau de proximité de près de 33.400 points de vente répartis sur plus de 11.700 communes, et un canal multimedia qui séduit plus de 1 million joueurs.

La Française des Jeux est membre de l'association The European Lotteries et de la World Lottery Association.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


- Rencontres avec les services de la Commission européenne, les membres du Parlement européen et du Conseil économique et social européen sur le sujet des jeux et paris ;

- Rencontres éventuelles avec des correspondants de la presse européenne basés à Bruxelles sur le thème des jeux et paris, de représentants d'organisations professionnelles ou de groupes de réflexion.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Toll

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
La Française des Jeux est membre de l'association européenne des loteries (The European Lotteries) et de l'association mondiale des loteries (The World Lottery Association).

Au niveau national, elle est également membre de l'UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) et de la FEVAD (Fédération des Entreprises de Vente à Distance).

La Française des Jeux est également adhérente du CERRE (Center on Regulation in Europe) et de Confrontations Europe.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 100000  € ja < 150000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

La Française des Jeux a recours aux services du cabinet de conseil G+ Europe pour les sujets relatifs à l'Union européenne.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.