Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

The Swedish Craft and Small Business Association

Identifikačné číslo v Registri: 14151595395-65
Dátum registrácie: 28/02/2011 13:56:59

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 03/02/2014 15:58:20
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 03/02/2014 15:58:20

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

The Swedish Craft and Small Business Association

Association

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Fyrvaktarkroken, 13
12148 Johanneshov
ŠVÉDSKO

(+46) 084427840

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Johan Sterndal

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Johan Hjelm

Head of Communications

    Ciele a poslanie

The role of the Association is to watch over the interests of craft workshops and small businesses, take an active role in commercial policy, to promote handicrafts, training and professional skills and to promote co-operation and contact between individual members, public organizations, and sectors.

 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Činnosti

European legislation regarding SMEs.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Kultúra
 • Obchod
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2012  -  12/2012

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.