Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

WWF European Policy Programme

Inschrijvingsnummer in het register 1414929419-24
Inschrijvingsdatum: 23-9-08 15:46:19

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 9-9-14 14:20:07
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 9-9-14 14:20:07


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: WWF European Policy Programme
Acroniem: WWF EPO
Rechtsvorm: AISBL
Website: http://www.wwf.eu

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Anthony Long
Functie: Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Anthony Long
Functie: Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor avenue de Tervurenlaan  168
Postbus: 20
1150 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 2 743 88 00
Faxnummer: (+32) 2 743 88 19
Overige contactgegevens: WWF Headquarters :

WWF International
avenue du Mont Blanc
1196 Gland
Switzerland

Tel: +41 22 364 9111
Fax: +41 22 364 7850

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: WWF’s MISSION

WWF's ultimate goal is to stop the degradation of our planet, building a future in which humans live in harmony with nature, through:
• preserving genetic, species, and ecosystem diversity
• ensuring that the use of natural resources is sustainable both now and in the longer term, for the benefit of all life on Earth
• promoting action to reduce pollution and wasteful consumption to a minimum
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 34
Aanvullende informatie: xx

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Tycho Vandermaesen 24-9-14 22-9-15
Andrea Kohl 6-2-14 4-2-15
Rita Maria LOPES SANTOS 24-9-14 22-9-15
Jason Anderson 7-2-14 5-2-15
Rebecca Humphries 21-11-14 19-11-15
Anthony Long 21-11-14 19-11-15
Eszter Hidas 21-11-14 19-11-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Leadership:
Tony Long – Director
Andrea Kohl – Deputy Director
Jean Shearn – PA to the Director

Public Affairs:
Tycho Vandermaesen – Public Affairs Officer
Rebecca Humphries - Public Affairs Assistant

Operations:
Dale Chadwick – Operations Director
Florence Mouné – Office Manager
Oriane Mokas – Secretary/Receptionist
Denis Portaels – IT administrator
Laurence Jacques – Finance & Admin Assistant

Communications and Media:
Alexandra Bennett – Communication Director
Stefania Campogianni – Media & Communications Officer
Audrey Gueudet – Press & Communications Officer, Climate and Energy
Florence Danthine - Communications Assistant
Alba Malaga Homs - Communications/Media Assistant

Climate and Energy:
Jason Anderson – Head of Unit
Sam Van den Plas – Climate & Energy Policy Officer
Imke Lübbeke – Senior Renewable Energy Policy Officer
Arianna Vitali – Policy Officer Energy Conservation
Adam White – Research Coordinator
Kaarina Kolle – Climate Assistant

Natural Resources:
Andreas Baumüller – Head of Unit
Anke Schulmeister – Senior Forest Policy Officer
Erik Gerritsen – Livewell Policy Officer
Rita Santos – Senior Marine & Fisheries Policy Officer
Eszter Hidas – Transparent Seas Policy Officer
Alberto Arroyo – Biodiversity Policy Advisor

EU Development and Finance:
Sally Nicholson – Manager EU Development Policy and Finance
Emilie Van der Henst – EU Funding Officer
Margherita Solca – Development and Finance Assistant

Green Economy:
Sebastien Godinot - Economist
Lise Devaux – Budget Reform Project Assistant

Global Climate Energy Initiative (Hosted Unit):
Stephan Singer – Head Global Energy Policy
Jean Philippe Denruyter – Manager, Renewable Energy
Evelyne Parca – Hub Administrator
Milan Kooijman – Climate Savers Coordinator

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Begroting
 • Belastingen
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Trans-Europese netwerken
 • Uitbreiding van de EU
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Visserij en aquacultuur
 • Volksgezondheid

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 3
Aantal aangesloten organisaties: 0
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • BULGARIJE
 • DENEMARKEN
 • DUITSLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • GRIEKENLAND
 • HONGARIJE
 • ITALIË
 • LETLAND
 • NEDERLAND
 • OOSTENRIJK
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • ROEMENIË
 • SPANJE
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • ZWEDEN

 • NOORWEGEN
 • RUSLAND
 • TURKIJE
 • ZWITSERLAND
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Green G10: www.green10.org
Act for Europe: www.act4europe.org
CAN: www.climnet.org/
IUCN: www.iucn.org/
ECOS: www.ecostandard.org
European Habitats Forum: http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/europe/work/?uNewsID=50
Friends of Europe: www.foeeurope.org/
Concord: www.concordeurope.org/ (associate member)

Financiële gegevens

Boekjaar: 07/2013 - 06/2014
Totaalbudget: 4.336.650
waarvan gefinancierd door de overheid: 657.014
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid: 0
- subnationale overheden: 0
financement public : 657.014
waarvan uit andere bronnen: 3.679.636
- giften: 884.874
- contributies van de leden: 2.794.762
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 600000  € en < 700000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

The estimate has been made as follows:

20% of EPO staff time is administrative, financial, non-lobbying expenditure.

30% of EPO staff time supports WWF information dissemination to the WWF European and global network.

25% of EPO staff time on background research, data collection, commissioning reports.

10% of EPO staff time on fundraising, contacts with non-EU organisations eg business and industry organisations.

15% of EPO staff time directly attributable to interest representation with EU institutions.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.