Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Numărul de identificare din Registru: 1413466815-09
Data înscrierii: 18.12.2008 11:17:56

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 05.12.2014 14:51:22
Data ultimei actualizări anuale: 05.12.2014 14:51:22


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Acronim: MFPM
Statut juridic: Société en Commandite par actions
Site internet: http://michelin.com

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Jean Dominique SENARD
Funcţie: Président

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Arnaud CHATIN
Funcţie: Directeur Affaires Européennes

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Place des Carmes Deschaux  12
63040 CLERMONT FERRAND
FRANȚA
Numărul de telefon: (+33) 473322000
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Bureau de représentation à Bruxelles : Délégation Permanente auprès des Institutions Européennes, Avenue de Tervuren 12, 1040 BRUXELLES
Telephone +32 (0)2 234 37 89
Fax +32 (0)2 234 37 90

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: activités : industrie du pneumatique et recherche associée, distribution et logistique, hévéaculture, création et édition de guides touristiques et hôlteliers, cartographie, ...
Mission : To contribute to the progress of mobility for both goods and people, and, beyond, to social progress, through an enhanced traveling experience, through greater ease, safety, efficiency and comfort;
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 5
Informații complementare: Le bureau de représentation à Bruxelles se compose d'un directeur, de trois chargés de dossiers et d'une assistante.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Werner RUESS 09.12.2014 05.12.2015
Fabienne Goyeneche 23.10.2014 21.10.2015
Arnaud CHATIN 15.11.2014 13.11.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Faire reconnaitre les spécificités de notre industrie qui est très technique et beaucoup plus complexe qu'il n'y parait. Faire connaître les actions vertueuses entreprises par le groupe dans le cadre de son programme PRM (performance et responsabilité Michelin). Contribuer à la durabilité et à l'efficacité des transports. Contribuer au maintien d'une base industrielle innovante, performante et pérenne en Europe. Défendre les droits de propriété industrielle. Informer les institutions de nos spécificités ainsi qu'informer l'interne de l'entreprise des perspectives et des contraintes Européennes.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Energie
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Michelin est membre de ;
European Tyre & Rubber Manufacturers'Association (ETRMA)
Forum Automobile & Society
Business Europe Advisory and Support Group
British Chamber of Commerce
Kangaroo group
Confrontations Europe
AMCHAM-EU
Mobility for Prosperity in Europe
Alliance for European Logistics
European Logistic Platform
Groupe interparlementaire BEE Group

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 350000  € şi < 400000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 819.700 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

En l'absence de règles claires et précises de calcul du budget du lobbying direct, cette estimation a été faite de la façon la plus représentative possible, et en toute bonne foi.Les cotisations aux associations professionnelles citées plus haut ne sont pas comprises dans le total mentionné, car nous ne connaissons pas la part de lobbying effectif (direct et indirect) qui incombe à notre cotisation. Considérer le chiffre d'adhésion brut conduirait à une surestimation des sommes consacrées au lobbying et fausserait donc l'estimation.

Les subventions perçues en 2013 concerne le programme de sécurité routière Rosype ( DG MOVE ) concernant les jeunes européens, déployé dans plusieurs pays de l'UE .

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.