Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Αριθμός μητρώου: 1413466815-09
ημερομηνία της εγγραφής: 18/12/2008 11:17:56

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 25/04/2015 19:04:04
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 25/04/2015 19:04:04
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 25/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

MFPM

Société en Commandite par actions

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Place des Carmes Deschaux, 12
63040 CLERMONT FERRAND
ΓΑΛΛΙΑ

(+33)473322000

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Jean Dominique SENARD

Président

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Arnaud CHATIN

Directeur Affaires Européennes

    Στόχοι και αποστολή

activités : industrie du pneumatique et recherche associée, distribution et logistique, hévéaculture, création et édition de guides touristiques et hôlteliers, cartographie, ...
Mission : To contribute to the progress of mobility for both goods and people, and, beyond, to social progress, through an enhanced traveling experience, through greater ease, safety, efficiency and comfort;

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Air quality package
REACH
ETS
R661/2009 ( General Safety Regulation )
R1222/2009 ( Eco labelling for tyres )
DIR 56/93 ( Weight & Dimensions )
Proposal Directive on trade secrets ( COM 2013 / 0813)
Revision DIR 2003/41 ( institutions for occupational Retirement Provisions )
Access to market : Technical Barriers to Trade
Circular Economy


 

Όχι

Όχι

Όχι

Kangaroo
Bee group - Global EU

Forum Automobile and Society

Faire reconnaitre les spécificités de notre industrie qui est très technique et beaucoup plus complexe qu'il n'y parait. Faire connaître les actions vertueuses entreprises par le groupe dans le cadre de son programme PRM (performance et responsabilité Michelin). Contribuer à la durabilité et à l'efficacité des transports. Contribuer au maintien d'une base industrielle innovante, performante et pérenne en Europe. Défendre les droits de propriété industrielle. Informer les institutions de nos spécificités ainsi qu'informer l'interne de l'entreprise des perspectives et des contraintes Européennes.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

75%: 3   50%: 1   25%: 1

5

3

Le bureau de représentation à Bruxelles se compose d'un directeur, de trois chargés de dossiers et d'une assistante.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Arnaud CHATIN 11/11/2015 05/11/2016
Audrey DOUSPIS 18/06/2015 16/06/2016
Fabienne GOYENECHE 24/10/2015 22/10/2016
Werner RUESS 09/12/2015 07/12/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

Michelin est membre de ;
European Tyre & Rubber Manufacturers'Association (ETRMA)
Business Europe Advisory and Support Group
British Chamber of Commerce
Confrontations Europe
AMCHAM-EU
Mobility for Prosperity in Europe
Alliance for European Logistics
European Logistic Platform
Friends of Europe

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 800.000 € και < 899.999 €

 €

819.700 €

Rozype - DG MOVE


Les subventions perçues en 2013 concerne le programme de sécurité routière Rosype ( DG MOVE ) concernant les jeunes européens, déployé dans plusieurs pays de l'UE .

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.