Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Αριθμός μητρώου: 1413466815-09
ημερομηνία της εγγραφής: 18/12/2008 11:17:56

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 05/12/2014 14:51:22
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 05/12/2014 14:51:22

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

MFPM

Société en Commandite par actions

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Place des Carmes Deschaux, 12
63040 CLERMONT FERRAND
ΓΑΛΛΙΑ

(+33) 473322000

(+) 

Bureau de représentation à Bruxelles : Délégation Permanente auprès des Institutions Européennes, Avenue de Tervuren 12, 1040 BRUXELLES
Telephone +32 (0)2 234 37 89
Fax +32 (0)2 234 37 90

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Jean Dominique SENARD

Président

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Arnaud CHATIN

Directeur Affaires Européennes

    Στόχοι και αποστολή

activités : industrie du pneumatique et recherche associée, distribution et logistique, hévéaculture, création et édition de guides touristiques et hôlteliers, cartographie, ...
Mission : To contribute to the progress of mobility for both goods and people, and, beyond, to social progress, through an enhanced traveling experience, through greater ease, safety, efficiency and comfort;

παγκόσμιου επιπέδου

    Δραστηριότητες

Faire reconnaitre les spécificités de notre industrie qui est très technique et beaucoup plus complexe qu'il n'y parait. Faire connaître les actions vertueuses entreprises par le groupe dans le cadre de son programme PRM (performance et responsabilité Michelin). Contribuer à la durabilité et à l'efficacité des transports. Contribuer au maintien d'une base industrielle innovante, performante et pérenne en Europe. Défendre les droits de propriété industrielle. Informer les institutions de nos spécificités ainsi qu'informer l'interne de l'entreprise des perspectives et des contraintes Européennes.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

5

Le bureau de représentation à Bruxelles se compose d'un directeur, de trois chargés de dossiers et d'une assistante.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Werner RUESS 09/12/2014 05/12/2015
Alix CHAMBRIS 23/01/2015 20/01/2016
Fabienne Goyeneche 23/10/2014 21/10/2015
Arnaud CHATIN 15/11/2014 13/11/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

Michelin est membre de ;
European Tyre & Rubber Manufacturers'Association (ETRMA)
Forum Automobile & Society
Business Europe Advisory and Support Group
British Chamber of Commerce
Kangaroo group
Confrontations Europe
AMCHAM-EU
Mobility for Prosperity in Europe
Alliance for European Logistics
European Logistic Platform
Groupe interparlementaire BEE Group

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 350.000  € και < 400.000  €

0 €

819.700 €

En l'absence de règles claires et précises de calcul du budget du lobbying direct, cette estimation a été faite de la façon la plus représentative possible, et en toute bonne foi.Les cotisations aux associations professionnelles citées plus haut ne sont pas comprises dans le total mentionné, car nous ne connaissons pas la part de lobbying effectif (direct et indirect) qui incombe à notre cotisation. Considérer le chiffre d'adhésion brut conduirait à une surestimation des sommes consacrées au lobbying et fausserait donc l'estimation.

Les subventions perçues en 2013 concerne le programme de sécurité routière Rosype ( DG MOVE ) concernant les jeunes européens, déployé dans plusieurs pays de l'UE .

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.