Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Identifikační číslo v rejstříku: 1413466815-09
Datum registrace: 18.12.08 11:17:56

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 5.12.14 14:51:22
Datum poslední roční aktualizace je 5.12.14 14:51:22


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Zkratka: MFPM
Právní forma Société en Commandite par actions
Internetové stránky: http://michelin.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Jean Dominique SENARD
Funkce: Président

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Arnaud CHATIN
Funkce: Directeur Affaires Européennes

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Place des Carmes Deschaux  12
63040 CLERMONT FERRAND
FRANCIE
Telefon: (+33) 473322000
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Bureau de représentation à Bruxelles : Délégation Permanente auprès des Institutions Européennes, Avenue de Tervuren 12, 1040 BRUXELLES
Telephone +32 (0)2 234 37 89
Fax +32 (0)2 234 37 90

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: activités : industrie du pneumatique et recherche associée, distribution et logistique, hévéaculture, création et édition de guides touristiques et hôlteliers, cartographie, ...
Mission : To contribute to the progress of mobility for both goods and people, and, beyond, to social progress, through an enhanced traveling experience, through greater ease, safety, efficiency and comfort;
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace: Le bureau de représentation à Bruxelles se compose d'un directeur, de trois chargés de dossiers et d'une assistante.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Werner RUESS 9.12.14 5.12.15
Fabienne Goyeneche 23.10.14 21.10.15
Arnaud CHATIN 15.11.14 13.11.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Faire reconnaitre les spécificités de notre industrie qui est très technique et beaucoup plus complexe qu'il n'y parait. Faire connaître les actions vertueuses entreprises par le groupe dans le cadre de son programme PRM (performance et responsabilité Michelin). Contribuer à la durabilité et à l'efficacité des transports. Contribuer au maintien d'une base industrielle innovante, performante et pérenne en Europe. Défendre les droits de propriété industrielle. Informer les institutions de nos spécificités ainsi qu'informer l'interne de l'entreprise des perspectives et des contraintes Européennes.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Michelin est membre de ;
European Tyre & Rubber Manufacturers'Association (ETRMA)
Forum Automobile & Society
Business Europe Advisory and Support Group
British Chamber of Commerce
Kangaroo group
Confrontations Europe
AMCHAM-EU
Mobility for Prosperity in Europe
Alliance for European Logistics
European Logistic Platform
Groupe interparlementaire BEE Group

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 350000  € a < 400000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 819 700 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

En l'absence de règles claires et précises de calcul du budget du lobbying direct, cette estimation a été faite de la façon la plus représentative possible, et en toute bonne foi.Les cotisations aux associations professionnelles citées plus haut ne sont pas comprises dans le total mentionné, car nous ne connaissons pas la part de lobbying effectif (direct et indirect) qui incombe à notre cotisation. Considérer le chiffre d'adhésion brut conduirait à une surestimation des sommes consacrées au lobbying et fausserait donc l'estimation.

Les subventions perçues en 2013 concerne le programme de sécurité routière Rosype ( DG MOVE ) concernant les jeunes européens, déployé dans plusieurs pays de l'UE .

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.