Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Identifikační číslo v rejstříku: 1413466815-09
Datum registrace: 18/12/2008 11:17:56

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 25/04/2015 19:04:04
Datum poslední roční aktualizace je: 25/04/2015 19:04:04
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 25/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

MFPM

Société en Commandite par actions

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Place des Carmes Deschaux, 12
63040 CLERMONT FERRAND
FRANCIE

(+33) 473322000

    Osoba s právní odpovědností

pan  Jean Dominique SENARD

Président

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Arnaud CHATIN

Directeur Affaires Européennes

    Cíle a úkoly

activités : industrie du pneumatique et recherche associée, distribution et logistique, hévéaculture, création et édition de guides touristiques et hôlteliers, cartographie, ...
Mission : To contribute to the progress of mobility for both goods and people, and, beyond, to social progress, through an enhanced traveling experience, through greater ease, safety, efficiency and comfort;

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Air quality package
REACH
ETS
R661/2009 ( General Safety Regulation )
R1222/2009 ( Eco labelling for tyres )
DIR 56/93 ( Weight & Dimensions )
Proposal Directive on trade secrets ( COM 2013 / 0813)
Revision DIR 2003/41 ( institutions for occupational Retirement Provisions )
Access to market : Technical Barriers to Trade
Circular Economy


 

Ne

Ne

Ne

Kangaroo
Bee group - Global EU

Forum Automobile and Society

Faire reconnaitre les spécificités de notre industrie qui est très technique et beaucoup plus complexe qu'il n'y parait. Faire connaître les actions vertueuses entreprises par le groupe dans le cadre de son programme PRM (performance et responsabilité Michelin). Contribuer à la durabilité et à l'efficacité des transports. Contribuer au maintien d'une base industrielle innovante, performante et pérenne en Europe. Défendre les droits de propriété industrielle. Informer les institutions de nos spécificités ainsi qu'informer l'interne de l'entreprise des perspectives et des contraintes Européennes.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 3   50%: 1   25%: 1

5

3

Le bureau de représentation à Bruxelles se compose d'un directeur, de trois chargés de dossiers et d'une assistante.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Werner RUESS 09/12/2014 05/12/2015
Alix CHAMBRIS 23/01/2015 20/01/2016
Fabienne Goyeneche 23/10/2014 21/10/2015
Arnaud CHATIN 15/11/2014 13/11/2015

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Michelin est membre de ;
European Tyre & Rubber Manufacturers'Association (ETRMA)
Business Europe Advisory and Support Group
British Chamber of Commerce
Confrontations Europe
AMCHAM-EU
Mobility for Prosperity in Europe
Alliance for European Logistics
European Logistic Platform
Friends of Europe

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 800 000 € a < 899 999 €

 €

819 700 €

Rozype - DG MOVE


Les subventions perçues en 2013 concerne le programme de sécurité routière Rosype ( DG MOVE ) concernant les jeunes européens, déployé dans plusieurs pays de l'UE .

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.