Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Knowledge Works srl

Numărul de identificare din Registru: 14073583881-39
Data înscrierii: 18.07.2010 16:07:07

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 08.07.2014 02:09:22
Data ultimei actualizări anuale: 08.07.2014 02:09:22


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Knowledge Works srl
Acronim: KW
Statut juridic: Società a responsabilità limitata
Site internet: http://www.kworks.it

Categorii

Categorie: I – Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi
şi mai precis: Societăţi de consultanţă specializată

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Vito Umberto Vavalli
Funcţie: Presidente e Amministratore Delegato

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Andrea Caccia
Funcţie: Amministratore Delegato

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Torcegno  141
00124 Roma
ITALIA
Numărul de telefon: (+39) 335477894
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Sede secondaria in Busto Arsizio (VA) - 20152 – V. Bellingera 3

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Assistere le imprese ed enti pubblici nella definizione delle nuove catene del valore connesse con l'affermarsi della Società dell'Informazione e della Conoscenza e della connessa digital & network economics.

Supportare la definizione dei requisiti necessari a salvaguardare gli interessi di singoli enti o gruppi di enti, anche rispetto alle opzioni tecnico-operative e normative disponibili.

Concorre alla definizione delle soluzioni e promuovere le norme tecniche e giuridiche atte a realizzare le innovazioni di processo di prodotto conseguenti alla dematerializzazione dei documenti, allo Straight Through Processing, alle modifiche di assetto organizzativo e infrastrutturale delle imprese e dei mercati.

Fornire servizi specialistici nei campi d'interesse.
Interesele promovate de organizaţia dumneavoastră ţin de nivelul următor / nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Partecipazione ai lavori di standardizzazione nel campo di identità, firme e sigilli elettronici e dei relativi servizi, dell'e-business, dell'e-banking e della fatturazione elettronica

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Audiovizual şi mass-media
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Comunicare
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Dezvoltare
 • Energie
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Piaţă internă
 • Reţele transeuropene
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Associazioni: AITI, AICA, ANDAF, AIP2, ANORC, UNINFO

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Cifra de afaceri a organizaţiei dumneavoastră obţinută în urma activităţilor de reprezentare a intereselor, desfăşurate în numele clienţilor dumneavoastră, pe lângă instituţiile europene:
>= 50000  € şi < 100000  €

Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 €.
 • SIS Power Grid srl
 • ETSI

Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
The Model Code of ACI (The Financial Market Association)