Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Knowledge Works srl

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 14073583881-39
Data Reġistrazzjoni: 18/07/2010 16:07:07

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 08/07/2014 02:09:22
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 08/07/2014 02:09:22


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Knowledge Works srl
Akronimu: KW
Statut legali: Società a responsabilità limitata
Websajt: http://www.kworks.it

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Vito Umberto Vavalli
Kariga: Presidente e Amministratore Delegato

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Andrea Caccia
Kariga: Amministratore Delegato

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 141 Torcegno 
Roma 00124
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+39) 335477894
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Sede secondaria in Busto Arsizio (VA) - 20152 – V. Bellingera 3

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Assistere le imprese ed enti pubblici nella definizione delle nuove catene del valore connesse con l'affermarsi della Società dell'Informazione e della Conoscenza e della connessa digital & network economics.

Supportare la definizione dei requisiti necessari a salvaguardare gli interessi di singoli enti o gruppi di enti, anche rispetto alle opzioni tecnico-operative e normative disponibili.

Concorre alla definizione delle soluzioni e promuovere le norme tecniche e giuridiche atte a realizzare le innovazioni di processo di prodotto conseguenti alla dematerializzazione dei documenti, allo Straight Through Processing, alle modifiche di assetto organizzativo e infrastrutturale delle imprese e dei mercati.

Fornire servizi specialistici nei campi d'interesse.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Partecipazione ai lavori di standardizzazione nel campo di identità, firme e sigilli elettronici e dei relativi servizi, dell'e-business, dell'e-banking e della fatturazione elettronica

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Azzjoni għall-Klima
 • Dwana
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Riċerka u teknoloġija
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Associazioni: AITI, AICA, ANDAF, AIP2, ANORC, UNINFO

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
>= 50000  € et < 100000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • SIS Power Grid srl
 • ETSI

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
The Model Code of ACI (The Financial Market Association)