Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali    Profil tar-reġistrant

Knowledge Works srl

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 14073583881-39
Data Reġistrazzjoni: 18/07/2010 16:07:07

L-informazzjoni dwar din l-entità kienet mibdula l-aħħar fi: 08/07/2014 02:09:22
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet: 08/07/2014 02:09:22

Din l-inserzjoni ssegwi l-format tar-Reġistru preċedenti. Tidbiddel fil-format il-ġdid meta l-entità tagħmel l-aġġornament li jmiss.
L-aġġornament li jmiss mistenni mhux aktar tard minn : 27/04/2015

    Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Knowledge Works srl

KW

Società a responsabilità limitata

    Taqsima ta’ reġistrazzjoni

I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali

Konsulenti Professjonali

    Dettalji personali

Torcegno, 141
Roma 00124
L-ITALJA

(+39) 335477894

(+) 

Sede secondaria in Busto Arsizio (VA) - 20152 – V. Bellingera 3

    Persuna b'responsabbiltà legali

Sinjur  Vito Umberto Vavalli

Presidente e Amministratore Delegato

    Persuna li tiegħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE

Sinjur  Andrea Caccia

Amministratore Delegato

    Għanijiet u missjonijiet

Assistere le imprese ed enti pubblici nella definizione delle nuove catene del valore connesse con l'affermarsi della Società dell'Informazione e della Conoscenza e della connessa digital & network economics.

Supportare la definizione dei requisiti necessari a salvaguardare gli interessi di singoli enti o gruppi di enti, anche rispetto alle opzioni tecnico-operative e normative disponibili.

Concorre alla definizione delle soluzioni e promuovere le norme tecniche e giuridiche atte a realizzare le innovazioni di processo di prodotto conseguenti alla dematerializzazione dei documenti, allo Straight Through Processing, alle modifiche di assetto organizzativo e infrastrutturale delle imprese e dei mercati.

Fornire servizi specialistici nei campi d'interesse.

 • Ewropew
 • Nazzjonali

    Attivitajiet

Partecipazione ai lavori di standardizzazione nel campo di identità, firme e sigilli elettronici e dei relativi servizi, dell'e-business, dell'e-banking e della fatturazione elettronica

    Numru ta' persuni involuti fl-attivitajiet deskritti fil-kaxxa t'hawn fuq

2

    Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

    Oqsma ta’ interess

 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Azzjoni għall-Klima
 • Dwana
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Riċerka u teknoloġija
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport
 • Żvilupp

    Sħubija u affiljazzjoni

Associazioni: AITI, AICA, ANDAF, AIP2, ANORC, UNINFO

    Dejta finanzjarja

01/2013  -  12/2013

>= 50,000  € et < 100,000  €

 • SIS Power Grid srl
 • ETSI

0 €

0 €

    Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
The Model Code of ACI (The Financial Market Association)