Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Knowledge Works srl

Identitātes numurs Reģistrā: 14073583881-39
Reģistrācijas datums: 10.18.7 16:07:07

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.8.7 02:09:22
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.8.7 02:09:22


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Knowledge Works srl
Akronīms: KW
Juridiskais statuss: Società a responsabilità limitata
Tīmekļa vietne: http://www.kworks.it

Nodaļas

Nodaļa: I – Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti
un precīzāk: Profesionālie konsultāciju biroji

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Vito Umberto Vavalli
Amats Presidente e Amministratore Delegato

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Andrea Caccia
Amats Amministratore Delegato

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Torcegno  141
Roma 00124
ITĀLIJA
Tālruņa numurs: (+39) 335477894
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Sede secondaria in Busto Arsizio (VA) - 20152 – V. Bellingera 3

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Assistere le imprese ed enti pubblici nella definizione delle nuove catene del valore connesse con l'affermarsi della Società dell'Informazione e della Conoscenza e della connessa digital & network economics.

Supportare la definizione dei requisiti necessari a salvaguardare gli interessi di singoli enti o gruppi di enti, anche rispetto alle opzioni tecnico-operative e normative disponibili.

Concorre alla definizione delle soluzioni e promuovere le norme tecniche e giuridiche atte a realizzare le innovazioni di processo di prodotto conseguenti alla dematerializzazione dei documenti, allo Straight Through Processing, alle modifiche di assetto organizzativo e infrastrutturale delle imprese e dei mercati.

Fornire servizi specialistici nei campi d'interesse.
Intereses, ko pārstāv jūsu organizācija, ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Partecipazione ai lavori di standardizzazione nel campo di identità, firme e sigilli elettronici e dei relativi servizi, dell'e-business, dell'e-banking e della fatturazione elettronica

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Muita
 • Nodokļi
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Associazioni: AITI, AICA, ANDAF, AIP2, ANORC, UNINFO

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Jūsu organizācijas apgrozījums saistībā ar lobēšanu ES institūcijās klientu vārdā:
>= 50000  € un < 100000  €

Klienti, kuru apgrozījums ir mazāks par 50000 €.
 • SIS Power Grid srl
 • ETSI

No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
The Model Code of ACI (The Financial Market Association)