Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Knowledge Works srl

Identitātes numurs Reģistrā: 14073583881-39
Reģistrācijas datums: 18/07/2010 16:07:07

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 08/07/2014 02:09:22
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 08/07/2014 02:09:22

Šis ieraksts atbilst iepriekšējam reģistra formātam. Tas tiks mainīts uz jauno formātu, kad šī reģistrētā persona nākamreiz atjauninās datus.
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 27/04/2015

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Knowledge Works srl

KW

Società a responsabilità limitata

    Reģistra nodaļa

I – Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti

Profesionālie konsultāciju biroji

    Kontaktinformācija

Torcegno, 141
Roma 00124
ITĀLIJA

(+39) 335477894

(+) 

Sede secondaria in Busto Arsizio (VA) - 20152 – V. Bellingera 3

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Vito Umberto Vavalli

Presidente e Amministratore Delegato

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Andrea Caccia

Amministratore Delegato

    Mērķi un uzdevumi

Assistere le imprese ed enti pubblici nella definizione delle nuove catene del valore connesse con l'affermarsi della Società dell'Informazione e della Conoscenza e della connessa digital & network economics.

Supportare la definizione dei requisiti necessari a salvaguardare gli interessi di singoli enti o gruppi di enti, anche rispetto alle opzioni tecnico-operative e normative disponibili.

Concorre alla definizione delle soluzioni e promuovere le norme tecniche e giuridiche atte a realizzare le innovazioni di processo di prodotto conseguenti alla dematerializzazione dei documenti, allo Straight Through Processing, alle modifiche di assetto organizzativo e infrastrutturale delle imprese e dei mercati.

Fornire servizi specialistici nei campi d'interesse.

 • Eiropas līmeņa
 • valsts līmeņa

    Darbības

Partecipazione ai lavori di standardizzazione nel campo di identità, firme e sigilli elettronici e dei relativi servizi, dell'e-business, dell'e-banking e della fatturazione elettronica

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Muita
 • Nodokļi
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

Associazioni: AITI, AICA, ANDAF, AIP2, ANORC, UNINFO

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

>= 50 000  € un < 100 000  €

 • SIS Power Grid srl
 • ETSI

0 €

0 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
The Model Code of ACI (The Financial Market Association)