Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Safeguard for Agricultural Varieties in Europe

Inschrijvingsnummer in het register 1404621848-82
Inschrijvingsdatum: 22-12-08 12:06:09

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 25-11-13 11:20:50
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 25-11-13 11:20:50


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Safeguard for Agricultural Varieties in Europe
Acroniem: SAVE Foundation
Rechtsvorm: Dutch Foundation (in Germany: Stiftungsverein e.V.)
Website: http://www.save-foundation.net

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Hans-Peter Grunenfelder
Functie: executive vice chairman

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Elli Broxham
Functie: Programme Coordinator

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Joseph-Belli-Weg  5
78467 Konstanz
DUITSLAND
Telefoon: (+49) 7531 8027374
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The European SAVE Foundation (Safeguard for Agricultural Varieties in Europe) is an international NGO. It was founded in 1993 as a European umbrella organisation. SAVE supports the conservation of biodiversity in agriculture. SAVE is involved in in-situ and on-farm conservation of endangered livestock breeds and cultivated plants. SAVE cooperates closely with animal breeders and animal keepers, promotes cross-border exchange of information and, if necessary, buys and transfers animals. SAVE is linked to numerous national organisations and co-ordinates supranational activities. The SAVE Board of Directors consists of 16 members from 13 different countries.

The European SAVE Network consists of the SAVE Foundation and its (at the moment) 17 national organisations in 14 countries. SAVE cooperates with further partner-NGOs in Europe, and it is mainly active in Southern and Eastern Europe. There is a Network Office in Konstanz, Germany and a Project Office in St. Gallen, Switzerland. Website of the European SAVE Network:
http://www.agrobiodiversity.net
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


see SAVE Activity Report 2013 http://www.save-foundation.net/docu/reports/SAVE_activity_2013.pdf

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Humanitaire hulp
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Uitbreiding van de EU

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 0
Aantal aangesloten organisaties: 23
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
 • DAGENE (20 Ingeschrevenen)
 • Arche Austria (100 Ingeschrevenen)
 • Steunpunt Levend Erfgoed SLE (1.178 Ingeschrevenen)
 • Semperviva Society (20 Ingeschrevenen)
 • GenoKlub (20 Ingeschrevenen)
 • Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (2.080 Ingeschrevenen)
 • Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (600 Ingeschrevenen)
 • Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenbur (467 Ingeschrevenen)
 • Aegilops (50 Ingeschrevenen)
 • Amaltheia (50 Ingeschrevenen)
 • Irish Seed Savers Association (1.650 Ingeschrevenen)
 • Associazione R.A.R.E. (345 Ingeschrevenen)
 • Stichting de Oerakker (56 Ingeschrevenen)
 • Stichting Zeldzame Huisdierrassen (100 Ingeschrevenen)
 • BOBS, Breeders of old Breeds of Serbia (20 Ingeschrevenen)
 • Natura Balkanika Nature Society (50 Ingeschrevenen)
 • Agro-Genofond (20 Ingeschrevenen)
 • Foundation ProSpecieRara (11.000 Ingeschrevenen)
 • Safeguard for Agrobiodiversity in Transcarpathia (8 Ingeschrevenen)
 • ALBAGENE (30 Ingeschrevenen)
 • ODLB Association of Old Danish Livestock Breeds (100 Ingeschrevenen)
 • Conservation Foundation Network (Közalapítvány-hálózat) (1.000 Ingeschrevenen)
 • Sortengarten Suedtirol (100 Ingeschrevenen)
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • BULGARIJE
 • DENEMARKEN
 • DUITSLAND
 • GRIEKENLAND
 • HONGARIJE
 • IERLAND
 • ITALIË
 • NEDERLAND
 • OOSTENRIJK
 • POLEN
 • SLOWAKIJE
 • TSJECHIË

 • ALBANIË
 • SERVIË
 • ZWITSERLAND
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
- IUCN, the World Conservation Union (www.iucn.org)
- RBI (Rare Breeds International, www.rarebreedsinternational.org)
- Avalon Network (www.avalon.nl)
- European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources, Observer Status
- UN-FAO, consultancy status
- GEF NGO network

Financiële gegevens

Boekjaar: 08/2011 - 08/2012
Totaalbudget: 290.364
waarvan gefinancierd door de overheid: 0
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 0
- nationale overheid: 0
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen: 290.364
- giften: 283.864
- contributies van de leden: 6.500
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Our projects and activities are mainly funded by private foundations. We also have projects running under the Swiss Contribution to Romania and the UN-FAO Funding Strategy for the Global Plan of Action for Animal Genetic Resources. We currently receive no EU funding.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.