Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Safeguard for Agricultural Varieties in Europe

Identifikavimo numeris Registre: 1404621848-82
Registracijos data: 08.12.22 12.06.09

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.11.25 11.20.50
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.11.25 11.20.50


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Safeguard for Agricultural Varieties in Europe
Akronimas: SAVE Foundation
Teisinis statusas: Dutch Foundation (in Germany: Stiftungsverein e.V.)
Svetainė: http://www.save-foundation.net

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Hans-Peter Grunenfelder
Pareigos: executive vice chairman

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Elli Broxham
Pareigos: Programme Coordinator

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Joseph-Belli-Weg  5
78467 Konstanz
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+49) 7531 8027374
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The European SAVE Foundation (Safeguard for Agricultural Varieties in Europe) is an international NGO. It was founded in 1993 as a European umbrella organisation. SAVE supports the conservation of biodiversity in agriculture. SAVE is involved in in-situ and on-farm conservation of endangered livestock breeds and cultivated plants. SAVE cooperates closely with animal breeders and animal keepers, promotes cross-border exchange of information and, if necessary, buys and transfers animals. SAVE is linked to numerous national organisations and co-ordinates supranational activities. The SAVE Board of Directors consists of 16 members from 13 different countries.

The European SAVE Network consists of the SAVE Foundation and its (at the moment) 17 national organisations in 14 countries. SAVE cooperates with further partner-NGOs in Europe, and it is mainly active in Southern and Eastern Europe. There is a Network Office in Konstanz, Germany and a Project Office in St. Gallen, Switzerland. Website of the European SAVE Network:
http://www.agrobiodiversity.net
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 3
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


see SAVE Activity Report 2013 http://www.save-foundation.net/docu/reports/SAVE_activity_2013.pdf

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • ES plėtra
 • Humanitarinė pagalba
 • Klimato politika
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Regioninė politika
 • Vartotojai
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 0
Narių organizacijų skaičius: 23
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • DAGENE (20 Nariai)
 • Arche Austria (100 Nariai)
 • Steunpunt Levend Erfgoed SLE (1 178 Nariai)
 • Semperviva Society (20 Nariai)
 • GenoKlub (20 Nariai)
 • Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (2 080 Nariai)
 • Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (600 Nariai)
 • Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenbur (467 Nariai)
 • Aegilops (50 Nariai)
 • Amaltheia (50 Nariai)
 • Irish Seed Savers Association (1 650 Nariai)
 • Associazione R.A.R.E. (345 Nariai)
 • Stichting de Oerakker (56 Nariai)
 • Stichting Zeldzame Huisdierrassen (100 Nariai)
 • BOBS, Breeders of old Breeds of Serbia (20 Nariai)
 • Natura Balkanika Nature Society (50 Nariai)
 • Agro-Genofond (20 Nariai)
 • Foundation ProSpecieRara (11 000 Nariai)
 • Safeguard for Agrobiodiversity in Transcarpathia (8 Nariai)
 • ALBAGENE (30 Nariai)
 • ODLB Association of Old Danish Livestock Breeds (100 Nariai)
 • Conservation Foundation Network (Közalapítvány-hálózat) (1 000 Nariai)
 • Sortengarten Suedtirol (100 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AIRIJA
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • GRAIKIJA
 • ITALIJA
 • LENKIJA
 • NYDERLANDAI
 • SLOVAKIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

 • ALBANIJA
 • SERBIJA
 • ŠVEICARIJA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
- IUCN, the World Conservation Union (www.iucn.org)
- RBI (Rare Breeds International, www.rarebreedsinternational.org)
- Avalon Network (www.avalon.nl)
- European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources, Observer Status
- UN-FAO, consultancy status
- GEF NGO network

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 08/2011 - 08/2012
Bendras biudžetas: 290 364
viešųjų lėšų dalis: 0
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 0
- Dotacijos: 0
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 0
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 0
iš kitų finansavimo šaltinių: 290 364
- dovanotos lėšos: 283 864
- narystės mokesčiai: 6 500
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Our projects and activities are mainly funded by private foundations. We also have projects running under the Swiss Contribution to Romania and the UN-FAO Funding Strategy for the Global Plan of Action for Animal Genetic Resources. We currently receive no EU funding.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.