Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Safeguard for Agricultural Varieties in Europe

Tunnistenumero rekisterissä: 1404621848-82
Rekisteröintipäivä: 22.12.2008 12:06:09

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 22.12.2014 11:11:05
Edellinen vuotuinen päivitys: 22.12.2014 11:11:05


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Safeguard for Agricultural Varieties in Europe
Lyhenne: SAVE Foundation
Organisaation oikeudellinen muoto: Dutch Foundation (in Germany: Stiftungsverein e.V.)
Internet-osoite: http://www.save-foundation.net

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Nonja Remijn
Tehtävä organisaatiossa: executive vice chairman

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Waltraud Kugler
Tehtävä organisaatiossa: Project Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Dreijenlaan 2 Gebouw De Valk 2
6703 HA Wageningen
ALANKOMAAT
Puhelinnumero: (+31) 0654922275
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Project office:
Neugasse 30
9000 St. Gallen
Switzerland

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The European SAVE Foundation (Safeguard for Agricultural Varieties in Europe) is an international NGO. It was founded in 1993 as a European umbrella organisation. SAVE supports the conservation of biodiversity in agriculture. SAVE is involved in in-situ and on-farm conservation of endangered livestock breeds and cultivated plants. SAVE cooperates closely with animal breeders and animal keepers, promotes cross-border exchange of information and, if necessary, buys and transfers animals. SAVE is linked to numerous national organisations and co-ordinates supranational activities. The SAVE Board of Directors consists of 15 members from 13 different countries.

The European SAVE Network consists of the SAVE Foundation and its (at the moment) 22 national organisations in 15 countries. SAVE cooperates with further partner-NGOs in Europe, and it is mainly active in Southern and Eastern Europe. There is a Network Office in Wageningen, GThe netherlands and a Project Office in St. Gallen, Switzerland. Website of the European SAVE Network:
http://www.agrobiodiversity.net
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


see SAVE Activity Report 2014 http://www.save-foundation.net/docu/reports/SAVE_activity_2014.pdf

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Humanitaarinen apu
 • Ilmastotoimet
 • Kehitysyhteistyö
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 23
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • DAGENE (20 edunvalvojaa)
 • Arche Austria (100 edunvalvojaa)
 • Steunpunt Levend Erfgoed SLE (1 178 edunvalvojaa)
 • Semperviva Society (20 edunvalvojaa)
 • GenoKlub (20 edunvalvojaa)
 • Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (2 080 edunvalvojaa)
 • Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (600 edunvalvojaa)
 • Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenbur (467 edunvalvojaa)
 • Aegilops (50 edunvalvojaa)
 • Amaltheia (50 edunvalvojaa)
 • Irish Seed Savers Association (1 650 edunvalvojaa)
 • Associazione R.A.R.E. (345 edunvalvojaa)
 • Stichting de Oerakker (56 edunvalvojaa)
 • Stichting Zeldzame Huisdierrassen (100 edunvalvojaa)
 • BOBS, Breeders of old Breeds of Serbia (20 edunvalvojaa)
 • Natura Balkanika Nature Society (50 edunvalvojaa)
 • Agro-Genofond (20 edunvalvojaa)
 • Foundation ProSpecieRara (11 000 edunvalvojaa)
 • Safeguard for Agrobiodiversity in Transcarpathia (8 edunvalvojaa)
 • ALBAGENE (30 edunvalvojaa)
 • ODLB Association of Old Danish Livestock Breeds (100 edunvalvojaa)
 • Conservation Foundation Network (Közalapítvány-hálózat) (1 000 edunvalvojaa)
 • Sortengarten Suedtirol (100 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • BELGIA
 • BULGARIA
 • IRLANTI
 • ITALIA
 • ITÄVALTA
 • KREIKKA
 • PUOLA
 • SAKSA
 • SLOVAKIA
 • TANSKA
 • TŠEKKI
 • UNKARI

 • ALBANIA
 • SERBIA
 • SVEITSI
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
- IUCN, the World Conservation Union (www.iucn.org)
- RBI (Rare Breeds International, www.rarebreedsinternational.org)
- Avalon Network (www.avalon.nl)
- European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources, Observer Status
- UN-FAO, consultancy status
- GEF NGO network

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 202 296
josta julkista rahoitusta: 0
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 0
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä: 202 296
- lahjoitukset ja avustukset: 197 248
- jäsenmaksut: 5 048
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Our projects and activities are mainly funded by private foundations. We also have projects running under the Swiss Contribution to Romania and the UN-FAO Funding Strategy for the Global Plan of Action for Animal Genetic Resources. We currently receive no EU funding.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.