Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

National Institute for Health and Disability Insurance

Identifikačné číslo v Registri: 13994085898-30
Dátum registrácie: 24.5.2011 15:21:02

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 30.4.2014 11:34:59
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30.4.2014 10:56:48


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: National Institute for Health and Disability Insurance
Skratka: NIHDI
Právna forma: National Authority Health Insurance - parastatal
Internetová stránka: http://www.riziv.fgov.be

Oddiely

Oddiel: VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.
Podrobnejšie informácie: Iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  JOHAN DE COCK
Funkcia: CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Kris Boers
Funkcia: Health Attaché

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Tervurenlaan  211
1150 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 27397000
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: jo.decock@riziv.fgov.be
ri.deridder@riziv.fgov.be

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Organisation and Management of the Compulsory Health Care Insurance and Allowances
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 70
Doplňujúce údaje: Directorate Pharmaceutical Policy
Medical Directorate
Directorate RDQ

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


none

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Podniky
 • Verejné zdravie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 1 500
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2014 - 04/2014
Celkový rozpočet: 38 247 814 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 38 247 814 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 38 247 814 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov:
- dary:
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

2014: 38.247.814.000 EURO

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.