Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

National Institute for Health and Disability Insurance

Identifikačné číslo v Registri: 13994085898-30
Dátum registrácie: 24/05/2011 15:21:02

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 30/04/2014 11:34:59
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30/04/2014 10:56:48

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

National Institute for Health and Disability Insurance

NIHDI

National Authority Health Insurance - parastatal

    Oddiel registrácie

VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

    Kontaktné údaje

Tervurenlaan, 211
1150 Brussels
BELGICKO

(+32) 27397000

(+) 

jo.decock@riziv.fgov.be
ri.deridder@riziv.fgov.be

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  JOHAN DE COCK

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Kris Boers

Health Attaché

    Ciele a poslanie

Organisation and Management of the Compulsory Health Care Insurance and Allowances

celoštátnej

    Činnosti

none

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

70

Directorate Pharmaceutical Policy
Medical Directorate
Directorate RDQ

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Podniky
  • Verejné zdravie
  • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
  • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

1 500

  • BELGICKO

    Finančné údaje

01/2014  -  04/2014

38 247 814 000 €

38 247 814 000 €

 €

 €

38 247 814 000 €

 €

 €

 €

 €

< 50 000  €

2014: 38.247.814.000 EURO

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.