Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

National Institute for Health and Disability Insurance

Identitātes numurs Reģistrā: 13994085898-30
Reģistrācijas datums: 11.24.5 15:21:02

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.30.4 11:34:59
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.30.4 10:56:48


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: National Institute for Health and Disability Insurance
Akronīms: NIHDI
Juridiskais statuss: National Authority Health Insurance - parastatal
Tīmekļa vietne: http://www.riziv.fgov.be

Nodaļas

Nodaļa: VI – Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.
un precīzāk: Citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  JOHAN DE COCK
Amats CEO

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Kris Boers
Amats Health Attaché

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Tervurenlaan  211
Brussels 1150
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 27397000
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: jo.decock@riziv.fgov.be
ri.deridder@riziv.fgov.be

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Organisation and Management of the Compulsory Health Care Insurance and Allowances
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 70
Papildu informācija: Directorate Pharmaceutical Policy
Medical Directorate
Directorate RDQ

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


none

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Sabiedrības veselība
 • Uzņēmumi
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 1 500
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • BEĻĢIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2014 - 04/2014
Kopējais budžets: 38 247 814 000
tostarp publiskais finansējums: 38 247 814 000
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 38 247 814 000
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem:
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

2014: 38.247.814.000 EURO

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.