Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

National Institute for Health and Disability Insurance

Tunnusnumber registris: 13994085898-30
Registreerimise kuupäev: 24/05/2011 15:21:02

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 17/02/2015 11:03:02
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17/02/2015 11:03:02
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 17/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

National Institute for Health and Disability Insurance

NIHDI

National Authority Health Insurance - parastatal

    Jagu registris

VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Muud kohaliku tasandi ametiasutused

    Kontaktandmed

Tervurenlaan, 211
1150 Brussels
BELGIA

(+32) 27397000

    Juriidiliselt vastutav isik

JOHAN DE COCK

CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Kris Boers

Health Attaché

    Eesmärgid ja ülesanded

Organisation and Management of the Compulsory Health Care Insurance and Allowances

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

EU 89/105 Transparantiedirectieve
Cross Border Directive
WPPHSL documents
Council Conclusions


 

Ei

Ei

WPPHSL Working Party on Public Health at Senior Level
Network Meeting Competent Authorities on Pricing and Reimbursement

Ei

Ei

none

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 2

2

0,5

Directorate Pharmaceutical Policy
Medical Directorate
Directorate RDQ

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Ettevõtlus
  • Rahvatervis
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
  • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

1 500

  • BELGIA

    Finantsandmed

01/2014  -  04/2014

< 9 999  

38 247 814 000 €

38 247 814 000 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

38 247 814 000 €

0 €

2014: 38.247.814.000 EURO

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.