Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

National Institute for Health and Disability Insurance

Tunnusnumber registris: 13994085898-30
Registreerimise kuupäev: 24.05.11 15:21:02

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 30.04.14 11:34:59
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30.04.14 10:56:48


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: National Institute for Health and Disability Insurance
Akronüüm: NIHDI
Õiguslik vorm: National Authority Health Insurance - parastatal
Veebisait: http://www.riziv.fgov.be

Jaod

Jagu: VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne
Täpsemalt: Muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: JOHAN DE COCK
Ametikoht: CEO

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Kris Boers
Ametikoht: Health Attaché

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 211 Tervurenlaan 
1150 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 27397000
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: jo.decock@riziv.fgov.be
ri.deridder@riziv.fgov.be

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Organisation and Management of the Compulsory Health Care Insurance and Allowances
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 70
Lisateave: Directorate Pharmaceutical Policy
Medical Directorate
Directorate RDQ

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


none

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Rahvatervis
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 1 500
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • BELGIA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2014 - 04/2014
Üldeelarve: 38 247 814 000
millest avalik rahastamine: 38 247 814 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 38 247 814 000
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad:
- annetused:
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

2014: 38.247.814.000 EURO

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.