Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

National Institute for Health and Disability Insurance

Identifikační číslo v rejstříku: 13994085898-30
Datum registrace: 24.5.11 15:21:02

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 30.4.14 11:34:59
Datum poslední roční aktualizace je 30.4.14 10:56:48


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: National Institute for Health and Disability Insurance
Zkratka: NIHDI
Právní forma National Authority Health Insurance - parastatal
Internetové stránky: http://www.riziv.fgov.be

Oddíly

Oddíl: VI – Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.
Upřesnění: další veřejné či smíšené subjekty atd.

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  JOHAN DE COCK
Funkce: CEO

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Kris Boers
Funkce: Health Attaché

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Tervurenlaan  211
1150 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 27397000
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: jo.decock@riziv.fgov.be
ri.deridder@riziv.fgov.be

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Organisation and Management of the Compulsory Health Care Insurance and Allowances
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 70
Doplňující informace: Directorate Pharmaceutical Policy
Medical Directorate
Directorate RDQ

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


none

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Veřejné zdraví
 • Zaměstnanost a sociální věci

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 1 500
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2014 - 04/2014
Celkový rozpočet: 38 247 814 000
z toho veřejné financování: 38 247 814 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 38 247 814 000
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje:
- dary:
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

2014: 38.247.814.000 EURO

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.