Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

National Institute for Health and Disability Insurance

Identifikační číslo v rejstříku: 13994085898-30
Datum registrace: 24/05/2011 15:21:02

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 17/02/2015 11:03:02
Datum poslední roční aktualizace je: 17/02/2015 11:03:02
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 17/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

National Institute for Health and Disability Insurance

NIHDI

National Authority Health Insurance - parastatal

    Oddíl Registrace

VI - Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.

jiné veřejné orgány na nižší než celostátní úrovni

    Kontaktní údaje

Tervurenlaan, 211
1150 Brussels
BELGIE

(+32)27397000

    Osoba s právní odpovědností

pan  JOHAN DE COCK

CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Kris Boers

Health Attaché

    Cíle a úkoly

Organisation and Management of the Compulsory Health Care Insurance and Allowances

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

EU 89/105 Transparantiedirectieve
Cross Border Directive
WPPHSL documents
Council Conclusions


 

Ne

Ne

WPPHSL Working Party on Public Health at Senior Level
Network Meeting Competent Authorities on Pricing and Reimbursement

Ne

Ne

none

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 2

2

0,5

Directorate Pharmaceutical Policy
Medical Directorate
Directorate RDQ

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Obecné a institucionální záležitosti
  • Podnikání
  • Veřejné zdraví
  • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

1 500

  • BELGIE

    Finanční údaje

01/2014  -  04/2014

< 9 999 €

38 247 814 000 €

38 247 814 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

38 247 814 000 €

0 €

2014: 38.247.814.000 EURO

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.