Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung

Numărul de identificare din Registru: 13857881394-50
Data înscrierii: 18.03.2009 13:21:27

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 20.02.2014 09:44:04
Data ultimei actualizări anuale: 20.02.2014 09:44:04


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung
Acronim: ARGE
Statut juridic: Verein
Site internet: http://www.landentwicklung.org

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Theres Friewald-Hofbauer
Funcţie: Geschäftsführerin

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Theres Friewald-Hofbauer
Funcţie: Geschäftsführerin

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Domgasse  4/2/16
3100 St. Pölten
AUSTRIA
Numărul de telefon: (+43) 274228559
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll ist der Vorsitzende der Europäischen ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung. Erreichbar ist er unter: Niederösterreichische Landesregierung, Landhausplatz 1, Haus 1a, 3109 St. Pölten, Österreich, elfrieda.buchberger@noel.gv.at

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Die Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung wurde 1989 als eine Plattform des Ökosozialen Forums Österreich gegründet. Seit Februar 2007 ist sie ein eigenständiger Verein, dessen vorrangiges Ziel es ist, ein effizientes BürgerInnen- und MultiplikatorInnen-Netzwerk auf- und auszubauen, das maßgeblich dazu beiträgt,

• den Know-how-Transfer und die Know-how-Bildung im Bereich einer nachhaltigen dörflichen und regionalen Entwicklung zu unterstützen,
• den Erfahrungsaustausch und die Begegnung auf vertikaler Ebene zwischen EntscheidungsträgerInnen, MultiplikatorInnen und BürgerInnen sowie auf horizontaler Ebene zwischen europäischen Staaten, Ländern, Regionen, Gemeinden und Dörfern zu fördern,
• eine Regionen und Staaten übergreifende Bürgerbewegung für die Hebung der Lebensqualität im unmittelbaren Lebensbereich sowie im ländlichen Raum insgesamt zu entwickeln,
• die Motivation der LandbewohnerInnen zur Beteiligung an Entscheidungsprozessen und ihr Engagement für eine eigeninitiative Mitgestaltung des eigenen Lebensraumes zu heben,
• das Selbstwertgefühl der ländlichen Bevölkerung und ihre Identität als lokal verwurzelte Europäer mit gemeinsamen Werten, gemeinsamer Geschichte und gemeinsamer Kultur zu stärken,
• die Wahrnehmung der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung des ländlichen Raumes und der Anliegen seiner BewohnerInnen durch Öffentlichkeit, Medien und Politik zu forcieren und somit
• die ländlichen Räume in Europa als zukunftsfähige Lebens-, Erholungs- und Wirtschaftsräume zu stärken.

Davon ausgehend wurde eine Fülle von Aktivitäten in verschiedenen europäischen Regionen gesetzt, die sich schwerpunktmäßig auf ökologische, ökonomische, soziologische und kulturelle Fragen des Dorflebens konzentriert haben. Neben internationalen Kongressen, Fachtagungen und Diskussionsveranstaltungen, zahlreichen Publikationen und regelmäßigen Exkursionen sind hier vor allem die Wettbewerbe um einen Europäischen Dorferneuerungspreis, die seit 1990 im Zwei-Jahres-Rhythmus durchgeführt werden, zu nennen.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


keine

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Audiovizual şi mass-media
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comunicare
 • Educaţie
 • Energie
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Politică regională
 • Tineret

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 50
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • GERMANIA
 • ITALIA
 • LUXEMBURG
 • POLONIA
 • REPUBLICA CEHĂ
 • SLOVACIA
 • SLOVENIA
 • ȚĂRILE DE JOS
 • UNGARIA

 • ELVEȚIA
Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Buget total: 233.100
din care finanţare publică:
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 233.100
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor: 109.700
Verkaufserlöse und Teilnahmegebühren : 123.400
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu:
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.