Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Vlassembrouck Consult

Tunnusnumber registris: 13848337653-06
Registreerimise kuupäev: 10.01.12 7:24:47

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 26.12.14 17:26:13
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 26.12.14 17:26:13


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Vlassembrouck Consult
Akronüüm:
Õiguslik vorm: SPRL
Veebisait: http://www.abv-development.com

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: JEAN-MARIE VLASSEMBROUCK
Ametikoht: ADMINISTRATEUR DELEGUE

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: JEAN-MARIE VLASSEMBROUCK
Ametikoht: ADMINISTRATEUR DELEGUE

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 993 Chaussée d'Alsemberg 
Postkast: 6
1180 BRUXELLES
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 474973418
Faks: (+32) 375 77 90
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: • la représentation auprès d’organismes professionnels, de sociétés scientifiques ou de groupements d’intérêt
• la consultance dans tous les domaines et plus particulièrement dans le domaine de l’industrie pharmaceutique et des soins de santé
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Jean-Marie, Roger VLASSEMBROUCK 24.04.14 16.04.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


- suivi 1) des activités parlementaires relatives aux programmes de recherche et de traitements sur le cancer et des maladies rares,2) des programmes de santé de l' Union Européenne
- Suivi du programme de support de l'Union Européenne à l'industrie innovante des Biotechnologies
-tous les développements liés à l'industrie pharmaceutique, politiques industrielle/de santé publique/R&D

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Rahvatervis
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2013 - 04/2014
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 200000  € ja < 250000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • PPTA


Kliendid, kelle puhul käibe suurus on 50000 € või suurem, kuid väiksem kui 100000 €.
 • AMDR

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.