Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Vlassembrouck Consult

Identifikační číslo v rejstříku: 13848337653-06
Datum registrace: 10.1.12 7:24:47

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 26.12.14 17:26:13
Datum poslední roční aktualizace je 26.12.14 17:26:13


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Vlassembrouck Consult
Zkratka:
Právní forma SPRL
Internetové stránky: http://www.abv-development.com

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: samostatně výdělečně činní poradci

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  JEAN-MARIE VLASSEMBROUCK
Funkce: ADMINISTRATEUR DELEGUE

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  JEAN-MARIE VLASSEMBROUCK
Funkce: ADMINISTRATEUR DELEGUE

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Chaussée d'Alsemberg  993
Poštovní přihrádka: 6
1180 BRUXELLES
BELGIE
Telefon: (+32) 474973418
Číslo faxu: (+32) 375 77 90
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: • la représentation auprès d’organismes professionnels, de sociétés scientifiques ou de groupements d’intérêt
• la consultance dans tous les domaines et plus particulièrement dans le domaine de l’industrie pharmaceutique et des soins de santé
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Jean-Marie, Roger VLASSEMBROUCK 24.4.14 16.4.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


- suivi 1) des activités parlementaires relatives aux programmes de recherche et de traitements sur le cancer et des maladies rares,2) des programmes de santé de l' Union Européenne
- Suivi du programme de support de l'Union Européenne à l'industrie innovante des Biotechnologies
-tous les développements liés à l'industrie pharmaceutique, politiques industrielle/de santé publique/R&D

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Podnikání
 • Veřejné zdraví
 • Výzkum a technologie

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 04/2013 - 04/2014
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
>= 200000  € a < 250000  €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
 • PPTA


Klienti, kteří představují obrat nejméně 50000 € a zároveň méně než 100000 €.
 • AMDR

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.