Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs

Identifikačné číslo v Registri: 13823036174-60
Dátum registrácie: 09/07/2011 22:37:08

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 05/08/2014 00:33:00
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12/06/2014 10:11:24

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs

OESYNE

Nonprofit Civil organisation

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Havriou, 9
and Praxitelous
10562 Athens
GRÉCKO

(+30) 2103313690

(+30) 2103313691

The Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs is the national member of the European Confederation of Younbg Entrepreneurs - YES and also the Host organisation of the Global Entrepreneurship Week in Greece. The Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs has 7 members, regional associations of young entrepreneurs.

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  ANDREAS STEFANIDIS

PRESIDENT

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  ANDREAS STEFANIDIS

PRESIDENT

    Ciele a poslanie

To represent and connect young entrepreneurs of Greece at National, European and Global level. The Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs is the first organisation for young entrepreneurs in Greece. Supports the networking of young innovative entrepreneurs at National, European and Global level. OESYNE is also involved in the production of strong policy proposals for the improvement of the entrepreneurial ecosystem in Greece.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Činnosti

National Member since 2002 of the European Confederation of Young Entrepreneurs - YES, and Host organisation since 2007 of the Global Entrepreneurship Week in Greece.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

10

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Member of the European Confederation of Young Entrepreneurs - YES and also Host organisation of the Global Entrepreneurship Week.

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 350 000  € a < 400 000  €

0 €

398 000 €

In 2013 we received the first installment from a 100% EU funded programme (European Social Fund) for training and mentoring of women employees and entrepreneurs.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.