Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs

Identifikačné číslo v Registri: 13823036174-60
Dátum registrácie: 9.7.2011 22:37:08

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 12.6.2014 10:11:24
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12.6.2014 10:11:24


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs
Skratka: OESYNE
Právna forma: Federation
Internetová stránka: http://www.esyne.gr

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  ANDREAS STEFANIDIS
Funkcia: PRESIDENT

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  ANDREAS STEFANIDIS
Funkcia: PRESIDENT

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Chavriou  9
10562 Athens
GRÉCKO
Telefónne číslo: (+30) 2103313690
Fax: (+30) 2103313691
Ďalšie kontaktné údaje: The Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs is the national member of the European Confederation of Younbg Entrepreneurs - YES and also the Host organisation of the Global Entrepreneurship Week in Greece.

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: To represent and connect young entrepreneurs of Greece at National, European and Global level.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Participation at the EXECOM meetings of the European Confederation of Young Entrepreneurs - YES, and also at the Global Entrepreneurship Week and th Global Entrepreneurship Congress in China, Rio, Moscow, etc.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Member of the European Confederation of Young Entrepreneurs - YES and also host organisation of the Global Entrepreneurship Week.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 50 000 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Our sources of income are coming only from our members, and sponsors. Last year we received only one grant for first time from an EU research project.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.