Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs

Идентификационен номер в Регистъра: 13823036174-60
Дата на регистрация: 09/07/2011 22:37:08

Информацията за този субект е била последно изменена на: 25/05/2015 18:17:16
Последната годишна актуализация е извършена на: 25/05/2015 18:17:16
Следваща актуализация най-късно до: 25/05/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs

OESYNE

Nonprofit Civil organisation

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Tsiller 61
and Ros Str.
11144 Athens
ГЪРЦИЯ

(+30) 2103313690

    Правно отговорно лице

Господин  ANDREAS STEFANIDIS

PRESIDENT

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  ANDREAS STEFANIDIS

PRESIDENT

    Цели и задачи

To represent and connect young entrepreneurs of Greece at National, European and Global level. The Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs is the first organisation for young entrepreneurs in Greece. Supports the networking of young innovative entrepreneurs at National, European and Global level. OESYNE is also involved in the production of strong policy proposals for the improvement of the entrepreneurial ecosystem in Greece.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

-

-


 

Не

Не

Не

Не

Не

National Member since 2002 of the European Confederation of Young Entrepreneurs - YES, and Host organisation since 2007 of the Global Entrepreneurship Network in Greece.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

-

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

Member of the European Confederation of Young Entrepreneurs - YES and also Host organisation of the Global Entrepreneurship Network.

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

-

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.