Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs

Идентификационен номер в Регистъра: 13823036174-60
Дата на регистрация: 11-7-9 22:37:08

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-8-5 0:33:00
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-12 10:11:24


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs
Инициали: OESYNE
Правен статут: Nonprofit Civil organisation
Уебсайт: http://www.esyne.gr

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  ANDREAS STEFANIDIS
Длъжност: PRESIDENT

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  ANDREAS STEFANIDIS
Длъжност: PRESIDENT

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Havriou and Praxitelous 9
10562 Athens
ГЪРЦИЯ
Телефонен номер: (+30) 2103313690
Факс: (+30) 2103313691
Друга информация за връзка: The Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs is the national member of the European Confederation of Younbg Entrepreneurs - YES and also the Host organisation of the Global Entrepreneurship Week in Greece. The Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs has 7 members, regional associations of young entrepreneurs.

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: To represent and connect young entrepreneurs of Greece at National, European and Global level. The Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs is the first organisation for young entrepreneurs in Greece. Supports the networking of young innovative entrepreneurs at National, European and Global level. OESYNE is also involved in the production of strong policy proposals for the improvement of the entrepreneurial ecosystem in Greece.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 10
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


National Member since 2002 of the European Confederation of Young Entrepreneurs - YES, and Host organisation since 2007 of the Global Entrepreneurship Week in Greece.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Member of the European Confederation of Young Entrepreneurs - YES and also Host organisation of the Global Entrepreneurship Week.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 350000  € и < 400000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 398 000 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

In 2013 we received the first installment from a 100% EU funded programme (European Social Fund) for training and mentoring of women employees and entrepreneurs.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.