Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

JEANTETASSOCIES

Identifikavimo numeris Registre: 13795213569-71
Registracijos data: 10/05/2010 17:54:20

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 27/04/2015 15:34:47
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 27/04/2015 15:34:47
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

JEANTETASSOCIES

Jeantet

Law firm / AARPI

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Advokatų kontoros

    Kontaktinė informacija

Avenue Kléber, 87
75116 PARIS
PRANCŪZIJA

(+33) 145058057

    Teisiškai atsakingas asmuo

Philippe PORTIER

Managing Partner

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Philippe PORTIER

Managing Partner - Responsable du pôle lobbying

    Tikslai ir uždaviniai

JeantetAssocies advises companies and management in strategic areas of business law in connection with transactions and complex high addedvalue cases both as corporate counsel and as litigation counsel.
For four generation of lawyers the strength of the JeantetAssocies name has been the result of a constant striving for independence, an unfailing international outlook and an ongoing ability to play a leading role on the
economic and legal scene.
The technical expertise of the firm’s lawyers is complemented by their cooperation with eminent academics who are well-known specialists in their fields.
The creativity which results from this cooperation is the hallmark of the JeantetAssocies’ method and its legal excellence.
Since its creation, the firm has demonstrated an international outlook which today is based on a logic of "elective affinity".
Fields of expertise
- Corporate – M&A
- European company law
- Stock market and capital markets
- Banking and finance
- Competition (national and european)
- Lobbying
- Labour law
- Criminal liability of companies and managers
- Administrative law
- Restructuring -companies in difficulty
- General business litigation
- Real estate
- Energy and natural resources

 • Europos
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Droits des sociétés européen
Gouvernance d'entreprise
Directive Services


 

Non

Non

Non

Non

Non

Interrogations ponctuelles sur les normes UE en matière de protection civile dans le secteur nautique (gilets, matériel de nautisme...)

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 1

1

0,2

Responsable de l'activité de conseil en lobbying : Philippe Portier; Président de l'Association des Avocats Lobbyistes
Co-responsable de l'activité : Thomas Picot (spécialiste régulations et droit économique)

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Sportas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Président/Chaiman et/and Membre fondateur/Founding member of Association des Avocats Lobbyistes

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

 • SmallBusinessAct

 • SmallBusinessAct

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

marchés sur appels d'offres du Parlement Européen ; droit des sociétés européen.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Registre de transparence de l'Assemblée Nationale