Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Family Online Safety Institute

Id-nummer i registret: 13644439020-84
Registreringsdag: 2012-06-21 16:59:58

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-03 16:37:08
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-03 16:37:08


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Family Online Safety Institute
Förkortning: FOSI
Associationsform (rättslig ställning): English Company Limited by Guarantee and Registered UK Charity
Webbplats: http://www.fosi.org

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Stephen Balkam
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: David Miles
Befattning: Director, Europe

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: 7th Street, NW Suite 306 400
20004 Washington, DC
USA
Telefon: (+1) 2027750158
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: UK Office

3rd Floor
167 Fleet Street
London EC4A 2EA
United Kingdom

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Family Online Safety Institute (FOSI) is an international, non-profit membership organization working to develop a safer Internet by identifying and promoting best practices, tools and methods that also respect free speech. We do this by shaping public policy, highlighting new technologies, promoting education and convening special events. FOSI is a trusted convener, bringing together Internet safety advocates from a variety of sectors, including global corporations, government, non-profits, academia and the media, to discuss the current pulse of online safety and develop new solutions to keep children safe in our Web 2.0 world.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Privacy
Internet Safety

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Informationssamhället
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Ungdom

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 23
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • AOL (1 Medlemmar)
 • AT&T (1 Medlemmar)
 • BAE Systems Detica (1 Medlemmar)
 • BT Retail (1 Medlemmar)
 • Comcast (1 Medlemmar)
 • Disney (1 Medlemmar)
 • Entertainment Software Association (1 Medlemmar)
 • Facebook (1 Medlemmar)
 • France Telecom (1 Medlemmar)
 • Google (1 Medlemmar)
 • GSM Association (1 Medlemmar)
 • Microsoft (1 Medlemmar)
 • Motion Picture Association of America (1 Medlemmar)
 • National Cable & Telecommunications Association (1 Medlemmar)
 • Nominum (1 Medlemmar)
 • Sprint (1 Medlemmar)
 • Symantec (1 Medlemmar)
 • Time Warner Cable (1 Medlemmar)
 • Telecom Italia (1 Medlemmar)
 • Twitter (1 Medlemmar)
 • The Wireless Foundation (1 Medlemmar)
 • Verizon (1 Medlemmar)
 • Yahoo! (1 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • FRANKRIKE
 • ITALIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN

 • USA
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 1 122 309
därav offentlig finansiering:
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 1 122 309
- gåvor: 183 444
- medlemsavgifter: 603 525
Events : 335 340
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.