Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Family Online Safety Institute

Identifikačné číslo v Registri: 13644439020-84
Dátum registrácie: 21.6.2012 16:59:58

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 3.6.2014 16:37:08
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 3.6.2014 16:37:08


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Family Online Safety Institute
Skratka: FOSI
Právna forma: English Company Limited by Guarantee and Registered UK Charity
Internetová stránka: http://www.fosi.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Stephen Balkam
Funkcia: CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  David Miles
Funkcia: Director, Europe

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: 7th Street, NW Suite 306 400
20004 Washington, DC
SPOJENÉ ŠTÁTY
Telefónne číslo: (+1) 2027750158
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: UK Office

3rd Floor
167 Fleet Street
London EC4A 2EA
United Kingdom

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Family Online Safety Institute (FOSI) is an international, non-profit membership organization working to develop a safer Internet by identifying and promoting best practices, tools and methods that also respect free speech. We do this by shaping public policy, highlighting new technologies, promoting education and convening special events. FOSI is a trusted convener, bringing together Internet safety advocates from a variety of sectors, including global corporations, government, non-profits, academia and the media, to discuss the current pulse of online safety and develop new solutions to keep children safe in our Web 2.0 world.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Privacy
Internet Safety

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Informačná spoločnosť
 • Mládež
 • Spravodlivosť a základných práv

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 23
Členské organizácie (Počet členov) :
 • AOL (1 Členovia)
 • AT&T (1 Členovia)
 • BAE Systems Detica (1 Členovia)
 • BT Retail (1 Členovia)
 • Comcast (1 Členovia)
 • Disney (1 Členovia)
 • Entertainment Software Association (1 Členovia)
 • Facebook (1 Členovia)
 • France Telecom (1 Členovia)
 • Google (1 Členovia)
 • GSM Association (1 Členovia)
 • Microsoft (1 Členovia)
 • Motion Picture Association of America (1 Členovia)
 • National Cable & Telecommunications Association (1 Členovia)
 • Nominum (1 Členovia)
 • Sprint (1 Členovia)
 • Symantec (1 Členovia)
 • Time Warner Cable (1 Členovia)
 • Telecom Italia (1 Členovia)
 • Twitter (1 Členovia)
 • The Wireless Foundation (1 Členovia)
 • Verizon (1 Členovia)
 • Yahoo! (1 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • FRANCÚZSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • TALIANSKO

 • SPOJENÉ ŠTÁTY
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 1 122 309
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 1 122 309
- dary: 183 444
- členské: 603 525
Events : 335 340
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.