Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Henkel AG & Co. KGaA

Identifikačné číslo v Registri: 13635802880-80
Dátum registrácie: 22.12.2009 18:27:38

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 25.11.2014 9:40:22
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 25.11.2014 9:40:22


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Henkel AG & Co. KGaA
Skratka: Henkel
Právna forma: Kommanditgesellschaft auf Aktien
Internetová stránka: http://www.henkel.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: Henkel Management AG as sole personally liable partner
Funkcia: represented by its Management Board

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Peter Florenz, Dr.
Funkcia: Head of Governmental Relations and Public Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Henkelstrasse  67
40589 Düsseldorf
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 211 797 0
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Address of Henkel's EU office in Brussels:
Rue du Commerce 31
1000 Brussels
Belgium
phone +32 2 500-5787 /-8965

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Henkel operates worldwide with leading brands and technologies in three business areas: Laundry & Home Care, Beauty Care and Adhesive Technologies. Founded in 1876, Henkel holds globally leading market positions in both the consumer and industrial businesses with well-known brands such as Persil, Schwarzkopf and Loctite. Henkel employs about 47,000 people and reported sales of 16,355 million euros and adjusted operating profit of 2,516 million euros in fiscal 2013. Henkel’s preferred shares are listed in the German stock index DAX.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje: Activities within the scope of association work have not been considered.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
HUBERT MICHEL L PETRE 27.9.2014 25.9.2015
Peter FLORENZ 18.11.2014 14.11.2015
Peter Boris SCHMITT 26.9.2014 24.9.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


see fields of interests:
- Competition
- Consumer Affairs
- Customs
- Economic and Financial Affairs
- Employment and Social Affairs
- Enterprise
- Environment
- External Relations
- Foreign and Security Policy and Defence
- General and Institutional Affairs
- Internal Market
- Justice and Fundamental Rights
- Public Health
- Research and Technology
- Taxation
- Trade
- Transport

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Komunikáciu
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Henkel is member of various trade and professional associations on national as well as on international level. On European level Henkel is - among others - member of the following umbrella associations:
AIM (European Brands Association/ Association des Industries de Marque);
A.I.S.E. (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products/ Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien);
Cosmetics Europe (The Personal Care Association, previously Colipa);
FEICA (Association of the European Adhesive and Sealant Industry/ Fédération Européenne des Industries de Colles et Adhésifs).

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 600000  € a < 700000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 2 953 562 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Financial data for 2013, projected onto the whole financial year 2013 (basis 1-12.2013);
Membership fees for associations that are registered themselves have not been considered.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.