Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Henkel AG & Co. KGaA

Tunnusnumber registris: 13635802880-80
Registreerimise kuupäev: 22/12/2009 18:27:38

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 28/04/2015 09:52:51
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/04/2015 12:28:37
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel

AG & Co. KGaA

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Henkelstrasse, 67
40589 Düsseldorf
SAKSAMAA

(+49) 211 797 0

Henkel EU Office
Rue du Commerce 31
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 2 500 5780

    Juriidiliselt vastutav isik

Henkel Management AG as sole personally liable partner

represented by its Management Board

    ELi asjade eest vastutav isik

Peter Boris Schmitt

Head of EU Office Brussels, Manager Political Infrastructure&Processes

    Eesmärgid ja ülesanded

Henkel operates worldwide with leading brands and technologies in three business business units:
Laundry & Home Care, Beauty Care and Adhesives Technologies. Founded in 1876, Henkel holds globally leading market positions, both in the consumer and in the industrial businesses, with well-known brands such as Persil, Schwarzkopf and Loctite. Henkel employs almost 50,000 people and reported sales of 16,4 million euros and adjusted operating profit of 2,588 million euros in fiscal 2014.
Henkel’s preferred shares are listed in the German stock index DAX.
Our vision: A global leader in brands and technologies.
Our strategy: We will outperform our competition as a globalized company with simplified operations and a highly inspired team!

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

- Trade Policy (TTIP)
- Sustainability Policy (Circular Economy)
- Consumer Policy
- Better Regulation Agenda - Refit Agenda
- Energy Union
- Digital Union

-


 

- High Level Group on retail competitiveness - Innovation sub-group
- Retail Forum

Ei

- CEN/TC 193/WG 2

Ei

Ei

see fields of interests:
- Climate Action
- Communication
- Competition
- Consumer Affairs
- Customs
- Economic and Financial Affairs
- Employment and Social Affairs
- Environment
- External Relations
- Foreign and Security Policy and Defence
- General and Institutional Affairs
- Information Society
- Internal Market
- Justice and Fundamental Rights
- Public Health
- Regional Policy
- Research and Technology
- Taxation
- Trade
- Transport

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 2   50%: 1   25%: 4

7

3

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Peter FLORENZ 18/11/2014 14/11/2015

    Huvivaldkonnad

 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

http://www.aim.be/about-aim/members
http://www.aise.eu/about-aise/members.aspx
http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=604
https://www.cosmeticseurope.eu/about-cosmetics-europe/cosmetics-europe-membership/active-corporate-members.html
http://www.ert.eu/members
http://www.feica.com/membership/company-members

Henkel is member of various trade and professional associations on national as well as on international level.
On European level Henkel is member of the following associations:
AIM (Association des Industries de Marque);
A.I.S.E. (Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien);
Business Europe;
Cosmetics Europe;
ERT European Roundtable of Industrialists;
FEICA (Fédération Européenne des Industries de Colles et Adhésifs).

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 600 000 € ja < 699 999 €

477 000 €

Environment-friendly, innovative product and system solutions in construction chemicals; Tiling Academy Program „lucrător finisor pentru construcții and mozaicar-faiantar”

2 329 348 €

Plant Körösladány HU; LIFE13 ENV/IT/000440: HF – Free electrolytic pickling system for stainless steel tube; Biostruct

Financial data for 2014, projected onto the whole financial year 2014
(basis 1-12 2014);


The following amount contains the lobbying expenditures of the associations mentioned via point 12 related to Henkel's membership fees:
78.897 Euro

In general, membership fees to associations are paid for the promotion of the general interests of its members.

Moreover, these associations are registered in the Transparency Register by themselves.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.