Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Henkel AG & Co. KGaA

Tunnusnumber registris: 13635802880-80
Registreerimise kuupäev: 22/12/2009 18:27:38

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 25/11/2014 09:40:22
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 25/11/2014 09:40:22

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel

Kommanditgesellschaft auf Aktien

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Henkelstrasse, 67
40589 Düsseldorf
SAKSAMAA

(+49) 211 797 0

(+) 

Address of Henkel's EU office in Brussels:
Rue du Commerce 31
1000 Brussels
Belgium
phone +32 2 500-5787 /-8965

    Juriidiliselt vastutav isik

Henkel Management AG as sole personally liable partner

represented by its Management Board

    ELi asjade eest vastutav isik

Peter Florenz, Dr.

Head of Governmental Relations and Public Affairs

    Eesmärgid ja ülesanded

Henkel operates worldwide with leading brands and technologies in three business areas: Laundry & Home Care, Beauty Care and Adhesive Technologies. Founded in 1876, Henkel holds globally leading market positions in both the consumer and industrial businesses with well-known brands such as Persil, Schwarzkopf and Loctite. Henkel employs about 47,000 people and reported sales of 16,355 million euros and adjusted operating profit of 2,516 million euros in fiscal 2013. Henkel’s preferred shares are listed in the German stock index DAX.

ülemaailmsed

    Tegevused

see fields of interests:
- Competition
- Consumer Affairs
- Customs
- Economic and Financial Affairs
- Employment and Social Affairs
- Enterprise
- Environment
- External Relations
- Foreign and Security Policy and Defence
- General and Institutional Affairs
- Internal Market
- Justice and Fundamental Rights
- Public Health
- Research and Technology
- Taxation
- Trade
- Transport

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

3

Activities within the scope of association work have not been considered.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
HUBERT MICHEL L PETRE 27/09/2014 25/09/2015
Peter FLORENZ 18/11/2014 14/11/2015
Peter Boris SCHMITT 26/09/2014 24/09/2015

    Huvivaldkonnad

 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

Henkel is member of various trade and professional associations on national as well as on international level. On European level Henkel is - among others - member of the following umbrella associations:
AIM (European Brands Association/ Association des Industries de Marque);
A.I.S.E. (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products/ Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien);
Cosmetics Europe (The Personal Care Association, previously Colipa);
FEICA (Association of the European Adhesive and Sealant Industry/ Fédération Européenne des Industries de Colles et Adhésifs).

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 600 000  € ja < 700 000  €

0 €

2 953 562 €

Financial data for 2013, projected onto the whole financial year 2013 (basis 1-12.2013);
Membership fees for associations that are registered themselves have not been considered.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.