Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Henkel AG & Co. KGaA

Tunnusnumber registris: 13635802880-80
Registreerimise kuupäev: 22.12.09 18:27:38

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 27.03.14 9:56:49
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 25.11.13 11:19:27


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Henkel AG & Co. KGaA
Akronüüm: Henkel
Õiguslik vorm: Kommanditgesellschaft auf Aktien
Veebisait: http://www.henkel.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Henkel Management AG as sole personally liable partner
Ametikoht: represented by its Management Board

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Peter Florenz, Dr.
Ametikoht: Head of Governmental Relations and Public Affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 67 Henkelstrasse 
40589 Düsseldorf
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 211 797 0
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Address of Henkel's EU office in Brussels:
Rue du Commerce 31
1000 Brussels
Belgium
phone +32 2 500-8965

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Henkel operates worldwide with leading brands and technologies in three business areas: Laundry & Home Care, Beauty Care and Adhesive Technologies. Founded in 1876, Henkel holds globally leading market positions in both the consumer and industrial businesses with well-known brands such as Persil, Schwarzkopf and Loctite. Henkel employs about 47,000 people and reported sales of 16,355 million euros and adjusted operating profit of 2,516 million euros in fiscal 2013. Henkel’s preferred shares are listed in the German stock index DAX.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave: Activities within the scope of association work have not been considered.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Peter FLORENZ 30.10.13 28.10.14

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


see fields of interests:
- Competition
- Consumer Affairs
- Customs
- Economic and Financial Affairs
- Employment and Social Affairs
- Enterprise
- Environment
- External Relations
- Foreign and Security Policy and Defence
- General and Institutional Affairs
- Internal Market
- Justice and Fundamental Rights
- Public Health
- Research and Technology
- Taxation
- Trade
- Transport

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Henkel is member of various trade and professional associations on national as well as on international level. On European level Henkel is - among others - member of the following umbrella associations:
AIM (European Brands Association/ Association des Industries de Marque);
A.I.S.E. (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products/ Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien);
Cosmetics Europe (The Personal Care Association, previously Colipa);
FEICA (Association of the European Adhesive and Sealant Industry/ Fédération Européenne des Industries de Colles et Adhésifs).

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 600000  € ja < 700000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 2 953 562 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Financial data for 2013, projected onto the whole financial year 2013 (basis 1-12.2013);
Membership fees for associations that are registered themselves have not been considered.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.