Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Kaufland

Numer identyfikacyjny w rejestrze 13480556813-27
Data rejestracji: 11-09-28 15:49:58

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-09-02 10:05:10
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-09-02 10:05:10


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Kaufland
Nazwa skrócona:
Status prawny: Stiftung & Co. KG
Strona internetowa: http://www.kaufland.de

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Rupert Schädler
Pełniona funkcja: Vorstand

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Silvia Warth
Pełniona funkcja: Leiterin Büro Brüssel

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rötelstrasse  35
74172 Neckarsulm
NIEMCY
Numer telefonu: (+0049) 7132941222
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Kaufland-Büro Brüssel
85, Avenue des Nerviens
B-1040 Brüssel

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Kaufland ist ein Einzelhandelunternehmen mit über 1100 Märkten in Deutschland, PL, SK, CZ, RO, BG und HR. Kaufland bietet seinen Kunden ein großes Food- und Non-Food-Sortiment. Ziel von Kaufland ist es, seinen Kunden sichere, qualitativ hochwertige und preisgünstige Produkte zum Kauf anzubieten.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Daniela Fink 14-02-13 15-02-11

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


LebensmittelinfoVO (DurchführungsVO)
HolzVO (Umsetzung)
HLF Lebensmittellieferkette (Freiwillige Initiative/Prinzipien)
Europäischer Aktionsplan für den Handel (KOM-Mitteilung&EP-Initiativbericht)
B2B-Konsultation/Grünbuch KOM

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • bezpieczeństwo żywności
 • konkurencja
 • konsumenci
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • transport  

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Kaufland ist direktes Mitglied beim HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) sowie bei Eurocommerce. Mit dem HDE Büro Brüssel und weiteren Unternehmen bildet Kaufland eine Bürokooperation. Mit beiden Verbänden arbeitet Kaufland eng zusammen, um die Handelsposition im Europäischen Gesetzgebungsprozess zu vertreten.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 03/2013 - 02/2014
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 200000  €–250000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.