Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Energy UK

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 13457582538-68
Data Reġistrazzjoni: 22/10/2009 16:43:53

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 14/10/2014 14:51:00
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 14/10/2014 14:51:00


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Energy UK
Akronimu:
Statut legali: Private Limited Company
Websajt: http://www.energy-uk.org.uk/

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Angela Knight
Kariga: Chief Executive Officer

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Gwyn Dolben
Kariga: Head of European Affairs

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 5-11 Regent Street 
London SW1Y 4LR
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44) 02079309390
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Energy UK represents a wide spectrum of interests across the sector. This includes small, medium and large companies working in electricity generation, energy networks and gas and electricity supply, as well as a number of businesses that provide equipment and services to the industry.

Energy UK's core activities are representing and informing its members of key developments within the energy sector. The Association works closely with the UK government and regulators and with the EU institutions, to improve understanding of the industry and pursue the best possible climate for investment. Energy UK's key objective is promoting stable, clear policy frameworks in which companies are able to make long-term, high capital investments in energy infrastructure.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Gwyn DOLBEN 13/09/2014 11/09/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Energy UK considers legislation and policy from Europe which has a significant impact on its members. Key areas of interest are energy policy, environmental policy and market liberalisation.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Ambjent
 • Enerġija
 • Kompetizzjoni
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Riċerka u teknoloġija
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Energy UK is a member of EURELECTRIC.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 06/2013 - 06/2014
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: 60,000 €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.