Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

BrabantStad

Identifikacijska številka v Registru: 13435907091-01
Datum registracije: 8.11.11 10:40:21

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 9.11.13 3:27:20
Datum zadnje letne spremembe: 9.11.13 3:27:20


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: BrabantStad
Kratica:
Pravni status: Overheid
Spletna stran: http://www.brabantstad.nl/home

Oddelki

Oddelek: VI. – Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne in javno-zasebne subjekte itd.
natančneje: Lokalni, regionalni in občinski organi

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Natasja Wijnen
Položaj: Head of office

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Linda Peltzer
Položaj: Head of Brussels office

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Square de Meeuws 8th floor 23
1000 Brussels
BELGIJA
Telefon: (+32) 27377221
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Representation of BrabantStad to the Euopean Union for the B5 cities (Breda, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg and Helmond) and the province of North Brabant.

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: The representation of BrabantStad to the European Union of the B5 cities (Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond and Tilburg) and the province of North Brabant has the following goals:
- Networking
- Project development
- Public Affairs
Interesi organizacije so na ravni:
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Eu policy lobby, projects, representation.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Šport
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 0
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • BELGIJA
 • NIZOZEMSKA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Eurocities
European Network of Highspead regions (ENHSR)
Mayor's convenant
Strategic Alliance with Venlo/ Dordrecht

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 11/2013
Skupni proračun: 50.000
pri čemer so javna finančna sredstva: 50.000
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira:
- iz regionalnega/lokalnega vira: 50.000
pri čemer so drugi viri:
- donacije:
- prispevki članov:
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.